UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jirka Mačák

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:pathological anatomy
Department/ Faculty: Institute of Pathology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Mačák, J., Nemejcová, K. a Dvořáčková, J. Are goblet cell carcinoids a group of heterogeneous tumors?. Biomedical Papers. 2017, č. 161, s. 281-285. ISSN 1213-8118.
Mačák, J., Buzrla, P., Dvořáčková, J. a Jalůvka, F. Hypoglykémie u solitárního fibrózního tumoru jater. Česko-slovenská patologie. 2016, roč. 52, s. 41-44. ISSN 1210-7875.
Mačák, J. a Němejcová, K. Karcinoid z pohárkových buněk nebo specifický karcinom apendixu?. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 74-74. ISBN 978-80-906205-5-1.
Mačák, J. a Němejcová, K. Karcinoid z pohárkových buněk nebo specifický karcinom apendixu?. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Mačák, J., Hurník, P., Dvořáčková, J. a Mačáková, J. An isolated metastasis to the heart from a malignant phyllodes tumor with osteosarcomatous differentiation. Cesk.patol.. 2014, č. 50, s. 146-149. ISSN 1210-7875.
Dvořáčková, J., Mačák, J. a Buzrla, P. Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia: case report and review of literature. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2013, roč. 58, s. 99-102. ISSN 1210-7875.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Mašek, P., Feltl, D. a Žmolíková, J. Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem. Onkologie. 2013, roč. 7, s. 78-82. ISSN 1802-4475.
Mačák, J., Dvořáčková, J., Mačáková, J. a Vlček, P. Metastázy do plic jako první projevy okultního medulárního mikrokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2013, roč. 59, s. 317-320. ISSN 0042-773X.
Dvořáčková, J., Bielniková, H. a Mačák, J. Nanopatologie - nový vědecký obor: Minireview. Česko-slovenská patologie. 2013, roč. 2013, č. 49, s. 46-50. ISSN 1210-7875.
Tomanová, R., Delongová, P., Zuchnická, J., Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Mačák, J. Primární maligní meningeální melanom kazuistika. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 118-121. ISBN 978-80-7464-364-4.
Mačák, J., Dundr, P., Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Němec, D. Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2013, roč. 49, s. 80-83. ISSN 1210-7875.
Tomanová, R., Dvořáčková, J., Mačák, J., Buzrla, P., Ehrmann, J., Brychtová, S., Krhutová, V., Tavandzis, S. a Janíková, M. Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012. ISBN 978-80-7471-022-3.
Mačák, J., Mačáková, J. a Dvořáčková, J. Patologie, 2. doplněné vydání. 2012.
Bielniková, H., Tomanová, R., Horáček, J., Delongová, P., Mačák, J. a Dvořáčková, J. Potential uses of the transmission electron microscopy in pathology. ISBN 978-80-87327-90-6.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Fakhouri, F., Horáček, J. a Plášek, J. Primární neuroendokrinní karcinom jater. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, roč. 48, č. 1, s. 49-52. ISSN 1210-7875.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Buzrla, P., Tomanová, R. a Dokulil, J. Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-4. ISSN 1804-7521.
Mačák, J., Dvořáčková, J., Uvírová, M. a Kuglík, P. Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia With Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors. Cesk Patol. 2011, roč. 47, s. 118-121. ISSN 1210-7875.
Bielniková, H., Mačák, J., Tomanová, R. a Buzrla, P. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. Onkologie. 2011, ISSN 1802-4475.
Bielniková, H., Mačák, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Fakhouri, F., Horáček, J., Dvořáčková, J., Plášek, J. a Dokulil, J. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. s. 50-50. ISSN 1802-4475.
Mačák, J. Ameloblastom maxilárního sinu s propagací do etmoidálních sklípků a do nosní dutiny.. Československá patologie a soudní lékařství. 2010, č. 46, s. 14-25. ISSN 1210-7875.
Mačák, J., Falkova, I. a Šmardova, J. Lymfomy tenkého střeva.. Československá patologie a soudní lékařství. 2010, č. 46, s. 20-24. ISSN 1210-7875.
Mačák, J. a Skálová, A. Angiosarcoma of the parotid gland.. Československá patologie a soudní lékařství. 2009, č. 45, s. 69-71. ISSN 1210-7875.
Stefancikova, L., Moulis, M., Fabian, P., Falkova, I., Vasova, I., Kren, L. a Mačák, J. Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma: two cyclin D1-negativa cases detected.. Journal of Clinical Pathology. 2009, č. 62, s. 948-950. ISSN 0021-9746.
Džingozovová, M., Skříčková, J., Mačák, J., Múčková, K. a Adam, Z. Lokalizovaná tracheobronchiální amyloidóza typu AA a její odlišení od systémové amyloidózy v praxi.. Vnitřní lékařství. 2009, č. 55, s. 593-598. ISSN 0042-773X.
Mačák, J. Metastáza dobře diferencovaného karcinomu v krční lymfatické uzlině s výraznou myofibroblastickou proliferací a diskontinuální bazální membránou.. Československá patologie a soudní lékařství. 2009, č. 45, s. 83-89. ISSN 1210-7875.
Mačák, J. a A Kol., .. Detailed mapping of chromosome 17p deletions reveals HIC1 as a novel tumor suppressor gene candidate telomeric to TP53 in diffuse large B-cell lymphoma.. ONCOGENE. 2008, č. 27, s. 2613-2625. ISSN 0950-9232.
Mačák, J. a A Kol., .. Maligní fibrózní histiocytom parotis. Čs. Patol.. 2007, s. 148-152.
Mačák, J. a A Kol., .. Ne-Hodgkinské lymfomy (od Rappaporta po WHO 2001 a dnešek). Čs. Patol.. 2007, s. 39-49.
Mačák, J. a A Kol., .. Melanom napodobující maligní nádor měkkých tkání. Československá patologie a soudní lékařství. 2005, č. 41, s. 146-149. ISSN 1210-7875.
Mačák, J. a Mačáková, J. Patologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2004.
Mačák, J. a Mačáková, J. Patologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2004.
Mačák, J. a Rydlová, M. Gastrointestinální stromální nádory. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2003, roč. 57, s. 109-112. ISSN 12107824.
Mačák, J., Rydlová, M., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou. Če.-slov.Patologie. 2001, roč. 37, s. 18-22.
Mačák, J. a A Kol., .. Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma: Two cyclin D1-negative cases detected. J. Clin. Pathol..
Mačák, J. a A Kol., .. Heterogeneity of mantle cell lymphoma. Virchows Arch.


AuthorTitleType of thesisYear
Kasparová LucieOccurrence of neuroendocrine cells in human body and tumors.Bachelor's thesis 2013 


No record found.

social hub