UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jindřich Macháček


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Nové obzory onkologické léčby - cílená bioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2012, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
článek v odborném periodiku

Nádory hlavy a krku z pohledu NOR - Národního onkologického registru
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2011, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
článek v odborném periodiku

Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek, Z. Arelýová
Year: 2011
stať ve sborníku

Medicínsko-psychologické problémy nemocných s nádory hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2009, Česká stomatologie
článek v odborném periodiku

Historie, současnost a perspektivy nechirurgické léčby nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2008, Česká stomatologie
článek v odborném periodiku

Přínos integrace zobrazovacích metod a intervenčních metod v diagnostice karcinomu prsu
Jindřich Macháček
Year: 2006
stať ve sborníku

Renální karcinom a Národní onkologický registr - přínos, možnosti a rezervy
Jindřich Macháček, K. Azeem, V. Šrámek, Z. Arelýová, L. Dušek
Year:
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNo record found.No record found.No record found.

social hub