UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jarmila Kristiníková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Room, floor, building: ZO 109, Building ZO
Position:coordinator of the Physiotherapy degree
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Rehabilitation (Faculty of Medicine)
Centre for Project Support
Phone number, mobile: +420 553 46 1618
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Evidence-based practice in the field of rehabilitation. MEFANET Journal. 2017, č. 5, s. 47-53. ISSN 1805-9171.
Holinka, M., Gallo, J., Tozzi, I., Zvonař, M., FILIP, M., Kristiníková, J. a Pavličný, R. Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017, roč. 24, s. 83-97. ISSN 1211-2658.
Dabrowská, M., Kristiníková, J., Sochorová, H., Kondziolková, J. a Chválková, D. Rehabilitace v psychiatrii [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Dabrowská, M., Sochorová, H., Kristiníková, J., Kondziolková, J. a Chválková, D. Robotická rehabilitace: odborná konference a workshop [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Kristiníková, J., Pleva, L., Janura, M. a Polášková, K. Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie. rehabilitace a Fyzikální lékařství. 2016, roč. 2016, č. 23, s. 29-35. ISSN 1211-2658.
Janura, M., Gallo, J., Svoboda, Z., Švidernochová, D. a Kristiníková, J. Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2015, roč. 2015, s. 663-670. ISSN 2247-806X.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradec Days of Social Work. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2014.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v kontextu lidských práv 2015-10-10 Hradec Králové. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. ISBN 978-80-7435-533-2.
Kristiníková, J. a Kývalová, I. První zkušenosti s kurzy Správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem. In: V. multioborové neurochirurgicko-radiologicko-rehabilitační sympozium. Soláň. 2014.
Vyskotová, J., Krhutová, Z., Kristiníková, J., Kondziolková, J., Macháčková, K., Poštulková, M., Dobešová, P. a Zacharová, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. ISBN 978-80-7464-660-7.
Svoboda, Z., Heckel, A., Gallo, J., Kristiníková, J. a Janura, M. Vliv rehabilitační intervence a hipoterapie na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u pacientů s chronickými degenerativními poruchami páteře. Rehabilitácia. 2014, roč. 51, s. 139-149. ISSN 0375-0922.
Krhutová, L. a Kristiníková, J. Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.. 2013.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetická fyzioterapie. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 1. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 75-80. ISBN 978-80-7464-146-6.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. 2013.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 165-170. ISBN 978-80-7464-354-5.
Krhutová, Z. a Kristiníková, J. Rehabilitační propedeutika 1. 2013.
Kristiníková, J. Vyšetřovací metody v ortotice a protetice. 2013.
Kristiníková, J. Bandážování amputačního pahýlu z pohledu fyzioterapeuta. In: Odborná konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Kristiníková, J. Cvičení v porodní asistenci. 2012.
Kristiníková, J. EBP v rehabilitačních oborech - první zkušenosti s výukou. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 63-64. ISBN 978-80-7368-967-4.
Kristiníková, J. Evidence Based Practise v léčebné rehabilitaci. In: 2. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2012.
Kristiníková, J., Kývalová, I. a FILIP, M. Kurzy správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu. In: V. sympozium rehabilitační a lízeňské medicíny. Rehabilitační sanatorium Karviná. 2012.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetická fyzioterapie. 2012.
Poštulková, M. a Kristiníková, J. Protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Sochorová, H. a Kristiníková, J. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. s. 19-21. ISBN 978-80-7464-182-4.
Kristiníková, J. a Sochorová, H. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. In: Týmová spoulpráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Kristiníková, J. Rehabilitační ošetřovatelství. In: 2. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2012.
Kristiníková, J. Test Amputee mobility Predictor jako nástroj objektivního hodnocení funkční kapacity pacientů po amputaci dolní končetiny. In: V. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny. Rehabilitační sanatorium Karviná. 2012.
Poštulková, M., Kristiníková, J. a Sochorová, H. Výuka rehabilitačních oborů v modulech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 42-43. ISBN 978-80-7464-182-4.
Kristiníková, J. Evidence Base Practice v rehabilitačních oborech. 2011.
Kristiníková, J. Rehabilitace v geriatrii. 2011.
Krhutová, Z., Vyskotová, J. a Kristiníková, J. Techniky v kinezioterapii 2, 3. 2011.
Krhutová, Z., Vyskotová, J., Kristiníková, J. a Kondziolková, J. Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1. 2011.
Kristiníková, J. Rehabilitace v geriatrii (E-learningový text). 2009.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation. Acta Medica Martiniana. 2009, roč. 9, s. 33-40. ISSN 1335-8421.
Kristiníková, J., Janura, M., Rosický, J. a Krawczyk, P. Conception of study Orthotist-prosthetist at University of Ostrava. In: Rehabilitacija/Rehabilitation. portorož, Slovinsko: Institute for rehabilitation, Republic of Slovenia, 2008. Institute for rehabilitation, Republic of Slovenia, 2008. s. 214-214. ISSN 1580-9315.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract. Rehabilitacia. 2008, roč. 7, s. 157-158. ISSN 1580-9315.
Kristiníková, J. The reduction of high plantar pressure on diabetic feet by special footwear walking on inclined plane. 2008.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation. Journal of health sciences management and public health. 2007, roč. 8, s. 187-195. ISSN 1512-0651.
Bužga, M., Lvončík, S. a Kristiníková, J. Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou. In: Sborník souhrnů. s. 109-110.
Kristiníková, J. Rehabilitace v ošetřovatelství. 2006.
Kristiníková, J. Velký míč a jeho význam jako alternativní sedací plochy v prevenci vadného držení těla u dětí mladšího školního věku. 2006.
Kristiníková, J. Alternativní sezení na velkém míči - závěry pilotního šetření. In: Antropologické dni. Smolenice. 2005.
Kristiníková, J. Instituto Politecnico de Portalegre, Escola Superior de Enfermagem. 2005.
Kristiníková, J. University Of Strahclyde, National Centre for Training in Prosthetics and Orthotics. 2005.
Kristiníková, J. Advanced Rehabilitation Therapy, Inc.. 2004.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Alternativní sed na body-ballu.. Česká antropologie. 2004, s. 103-105. ISSN 0862-5085.
Kristiníková, J. Fyzioterapie u léze nervus facialis. Ostrava: FN, 2004. FN, 2004. s. 57-57.
Kristiníková, J. Nemocnice Hasselholm - Kristianstad. 2004.
Kristiníková, J. Signification movement activities in old age in Czech Republic. In: Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied . Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004. Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004. s. 69-72. ISBN 80-227-2033 X.
Vyskotová, J. a Kristiníková, J. Výcvik manipulačních schopností gerontů v domovech důchodců.. Česká antropologie. 2004, s. 209-211. ISSN 0862-5085.
Kristiníková, J. Alternative session on the ball-results of three-years monitoring. In: International Anthropological Congress. Smolenice. 2003.
Kristiníková, J. Signification movement activities in old - age. In: International Anthropological Congress. Smolenice. 2003.
Dobešová, P., Kristiníková, J. a Kutáč, P. Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla. In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.-14.11. 2003 na Fakultě tělovýchovných studií MU v Brně 2003-12-11 Brno. Brno: Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. s. 14-18. ISBN 80-210-3261-8.
Dobešová, P. a Kristiníková, J. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie . Ostrava: PdFOU, 2002. PdFOU, 2002. s. 108-111.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie. PdF OU Ostrava. 2002, s. 108-111.
Kristiníková, J. a Novobilská, M. Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP. In: II.ostravské sympozium ošetřovatelství : Trendy v ošetřovatelství Ostrava. Ostrava: ZSF OU, 2002. ZSF OU, 2002. s. 58-60. ISBN 80-7042-335-8.
Kristiníková, J. a Novobilská, M. Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP.. In: Trendy v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 58-. ISBN 80-7042-335-8.
Dobešová, P., Kutáč, P. a Kristiníková, J. Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ. 2002.
Kristiníková, J. Fyzioterapie u centrální mozkové příhody v posthospitalizačním stadiu. Sestra 7-8/2001. 2001, č. 6, s. 40-41. ISSN 1210-0404.
Kristiníková, J. Vliv životního stylu na vadné držení těla školních dětí z hlediska antropologického. 2001.
Dobešová, P. a Kristiníková, J. Využití velkého míče jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla. In: In Bull. Slov. antropol.Spoloč. . s. 88-92. ISBN 80-227-1656-1.
Kristiníková, J. Využití velkého míče v prevenci vadného držení těla. In: Interdisciplinárn konference s mezinárodní účastí, Kinantropologické dyn: Optimální působení tělesné zátěže a výživy . Hradec Králové: Hradec Králové, 2001. Hradec Králové, 2001. s. 290-293. ISBN 80-85109-47-6.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy. In: 1. Mezinárodní kongres slovenských antropologů. Zemplínská Šírava. 2001.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla. in Bulletin Slovenské antropologie. 2001, s. 88-93. ISSN 80-227-1656-1.
Kristiníková, J. Význam svalů dna pánevního. In: In Sborník přednášek . s. 44-45. ISBN 80-86225-14-3.
Kristiníková, J. Význam svalů pánevního dna. In: VII. Královehradecké ošetřovatelské dny: In Sborník VII. Královehradecké ošetřovatelské dny . s. 44-45. ISBN 80-86225-14-3.
Kristiníková, J. Life styl of school children. In: 3.Scientific international symposium - Health tourism for the 21 st century: In Sborník Opatia, Chorvatsko.
Kristiníková, J. Rehabilitační ošetřovatelství v rámci komplexní ošetřovatelské péče. In: II. Konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí: In Sborník Velká Bystřice. s. 55-58. ISBN 80-86257-21-5.
Kristiníková, J. Vliv pohybové aktivity u gerontů na jejich celkovou mobilitu a soběstačnost.. In: Mezinárodní konference "Ošetrovateľstvo v gerontologii": In Sborník 4. Martin. s. 94-102. ISBN 80-88866-12-X.
Kristiníková, J. Vliv životního stylu na posturální vady dětí ve věku 7-15 let z ergonomických a antropologických aspektů. In: Konference aplikované antropologie: In Sborník z doktorandská konference aplikované antropologie Zlín.
Kristiníková, J. Polohování hemiplegických pacientů - primární předpoklad kvalitní rehabilitace. In: "Komunitné ošetrovatelstvo": In Sborník 3. Mezinárodní konference Martin. s. 64-66. ISBN 80-88866-06-5.


AbbreviationSubject
2IPO2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
2IREHRehabilitace v intenzivní péči
KONHOKonzultační hodiny
NZSE2Seminář k diplomové práci 2
ALTH2Alternativní terapie2
ALTH3Alternativní terapie3
ALTH4Alternativní terapie4
CVITPCvičební techniky v porodní asistenci
CVTPKCvičební techniky v porodní asistenci
EBPROEvidence Based Practice pro rehab. obory
EKIN3Kinesiotherapy 3
ETKI1Techniques in Kinesiotherapy 1
ETKI3Techniques in Kinesiotherapy 3
FPROFyzioterapie v protetice a ortotice
FTBA2Fyzikální terapie a balneologie předn.
GROKRehabilitace v geriatrii
GROPRehabilitace v geriatrii
IEBPREvidence Based Practice nella riabilitaz
IPPK2Individuální odborná praxe 2
ITKI4Tecniche in Kinesiterapia 4
KERGOErgoterapie
KINT3Kinezioterapie 3
KINT4Kinezioterapie 4
LRET1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
NZREZZdravotnická rehabilitace
PROFYProtetická fyzioterapie
REHIKRehabilitace v intenzivní péči
REHPARehabilitace v porodní asistenci
RHOKSRehabilitace v ošetřovatelské péči
ROPVSRehabilitace v ošetřovatelské péči
SERGOErgoterapie
SZZK1Léčebná rehabilitace - prakt.zk
TKIN2Techniky v kinezioterapii 2
TKIN3Techniky v kinezioterapii 3
TKIN4Techniky v kinezioterapii 4
UBKOÚvod k Bobath konceptu
0FK2Aplik. fyzioterapie v klin. oborech 2
0IATJAlternativní techniky - jóga
0IAT1Alternativní terapie1
0IAT2Alternativní terapie2
0IAT3Alternativní terapie3
0IAT4Alternativní terapie4
0ICTKCvičební techniky v porodní asistenci
0ICTPCvičební techniky v porodní asistenci
0IEBPEvidence Based Practice pro rehab. obory
0IERTErgoterapie a kinezioterapie 1
0IET1Ergoterapie a kinezioterapie 1
0IFK1Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 1
0IGRKRehabilitace v geriatrii
0IGRPRehabilitace v geriatrii
0IKT3Kinezioterapie 3
0IKT4Kinezioterapie 4
0IRKSRehabilitace v ošetřovatelské péči
0IRPARehabilitace v porodní asistenci
0IRVSRehabilitace v ošetřovatelské péči
0ISDPSeminář k diplomové práci
0ISOPSouvislá praxe
0ITKFTerapeutické koncepty ve fyzioterapii
0ITK3Techniky v kinezioterapii 3
0ITK4Techniky v kinezioterapii 4
0IZK3Kineziologie a kinezioterapie
0IZK5Fyzioterapie v klin.oborech-praxe
1LRE1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
2PRFYProtetická fyzioterapie
3ALT2Alternativní terapie2
4ALT3Alternativní terapie3
4EBPREvidence Based Practice pro rehab. obory
4TKI2Techniky v kinezioterapii 2
8KEVIEvidence-Based Practice v RHC a LTC
8KREZRehabilitace ve zdravotnictví
8PEVIEvidence-Based Practice v RHC a LTC
8PREZRehabilitace ve zdravotnictví
O3ROPRehabilitace v ošetřovatelské péči
1NGRORehabilitace v geriatrii


AuthorTitleType of thesisYear
Fichnová TerezaParticipation Parent of a Child with Cerebral Palsy in a Multidisciplinary TeamMaster's thesis 2018 
Friedlová ŠárkaThe influence of interactive balance therapy by Nintendo Wii device on walking and stability in patients with multiple sklerosisMaster's thesis 2018 
Kašparová ZuzanaThe influence of sensomotor training for postural stability of basketball playersMaster's thesis 2018 
Kotková MarkétaQuality of Life in the Context of the Guided Self-rehabilitation ContractMaster's thesis 2018 
Kubinová MartinaRespite Services in the Context of Care for People with Combined Disabilities Focusing on the Respite Respit ServiceMaster's thesis 2018 
Lokajová EvaThe influence of physical activity on psychomotor development of children of the elementary schoolMaster's thesis 2018 
Vaculík LukášQuality of life for disabled workers in the call center company Teamprevent-Santé, s.r.o.Master's thesis 2018 
Vacurová TerezaThe influence of therapy on Imoove mini on walking and postural stability in patients with multiple sclerosisMaster's thesis 2018 
Kretková ZuzanaCritical aftercare points for stroke clientsMaster's thesis 2017 
Kubienová KateřinaCoordinated rehabilitation in home care for people with disabilities of central nervous systemMaster's thesis 2017 
Lampart JanEffect of kinesiotherapy intensity on motoric function treatment in after-stroke patientsMaster's thesis 2017 
Piňosová Alenacoordination of rehabilitation for hospitalized patients after brain strokeMaster's thesis 2017 
Struhalová AdélaThe role of foundations in the funding of assistive technology tools for the children with cerebral palsyMaster's thesis 2017 
Domašíková DominikaThe analysis of atributes and equipment of health strollers for disabled children - pilot studyMaster's thesis 2015 
Petrová MarkétaEvaluating of the posture and postural stability with patients after amputation of the upper limbMaster's thesis 2015 
Zelová EvaThe use of splinting in carpal tunnel syndromMaster's thesis 2015 
Smejkalová ZuzanaPhysical problems in pregnancy and possibilities of their influence physical activityMaster's thesis 2011 
Lindovská ZuzanaPossibilities of Occupational Therapy in the Total Replacement of the Shoulder JointBachelor's thesis  
Slováková JanaPossibilities of Occupational Therapy in Multiple sclerosisBachelor's thesis  
Třinecká VeronikaPreventing the occurrence of muscle contractures in a patient after partial hand amputationBachelor's thesis  
Bártová TerezaThe influence of spiral stabilization of the spine according to Dr. Smíšek to posture in a patient with cerebral palsyBachelor's thesis 2018 
Chalupová Zuzana Occurence of acquired foot deformities of dancers of Latin-American dancesBachelor's thesis 2018 
Minksová MartinaHearing impairment of a therapist in a rehabilitation environmentBachelor's thesis 2018 
Paclová EliškaRobotic rehabilitation and its application in medical rehabilitationBachelor's thesis 2018 
Balharová KateřinaPhysiotherapy in a child with hydrocephalus and spina bifidaBachelor's thesis 2017 
Bílá MagdalénaGroup therapy in patients with respiratory diseaseBachelor's thesis 2017 
Janoš JanGait after lower limb amputation with different types of knee joint replacementsBachelor's thesis 2017 
Jedlička MichalThe use of traction in physiotherapyBachelor's thesis 2017 
Gašperiková AndreaPhysiotherapy of traumatic burnsBachelor's thesis 2016 
Tomigova NikolaThe Use of Gua Sha Therapy in Medical RehabilitationBachelor's thesis 2016 
Vacurová TerezaPhysiotheraphy of Tension Headache Caused by Dysfunction of Cervical Spine and DepressionBachelor's thesis 2016 
Burianová KateřinaThe influence of physical activity during pregnancy on the course of deliveryBachelor's thesis 2015 
Hladká GabrielaRecommendation of compensatory exercises for horse ridersBachelor's thesis 2015 
Jordak LukášComprehensive physiotherapy of high upper-limb amputationBachelor's thesis 2015 
Kiedroň MartinPhysiotherapist effect on fitnessBachelor's thesis 2015 
Málková AnnaMirror therapy in upper extremity amputationBachelor's thesis 2015 
Moravcová TerezaPhysiotherapy postpartum brachial plexus palsy in adults.Bachelor's thesis 2015 
Schreier PetrUsing supported exercises in patients with disc herniation in lumbar spine and radiculopathyBachelor's thesis 2015 
Carbajo AnnaInfluence of shoe inserts on foot arch in preschool childrenBachelor's thesis 2014 
Hamalová JarmilaPhysiotherapy in patients after breast cancer surgeryBachelor's thesis 2014 
Janošková IvetaPhysiotherapy after plastic surgery of ankle joint ligamentsBachelor's thesis 2014 
Mikeska TomášUse of educational material in morbus BechterewBachelor's thesis 2014 
Nečas TomášPhysiotheraphy for metatarsalgiaBachelor's thesis 2014 
Štrosová ZuzanaKinesiotherapy after reamputation of the lower extremityBachelor's thesis 2014 
Zuchnická TerezieOccupational therapy in Spinal Muscular AtrophyBachelor's thesis 2014 
Domašíková DominikaOptions of physiotherapy in a child with cerebral palsy, tracheostomy and percutaneous endoscopic gastrostomyBachelor's thesis 2013 
Fichnová TerezaOccupational therapy in a child with upper limb myoelectric prosthesisBachelor's thesis 2013 
Petrová MarkétaThe Dorn method from the physiotherapic point of viewBachelor's thesis 2013 
Franková TerezaAn adjustment of locomotive stereotypes in the home environment for the person with BechterewBachelor's thesis 2012 
Kobzinková PetraEffect of Manual Lymphatic Drainage after Total Knee ReplacementBachelor's thesis 2012 
Komínková LenkaQuality of life in older adults after lower limb amputationBachelor's thesis 2012 
Fojtů VeronikaPossibilities of Sensory Integration in the Children´s Home in VilšanyBachelor's thesis 2011 
Machů VojtěchComprehensive Care for Patients with Diabetic Foot SyndromeBachelor's thesis 2011 
Rylová AdélaOccupational Therapy in Rheumatoid Arthritis with Focus on the Upper LimbBachelor's thesis 2011 
Schubertová RenátaUse of leisure activities for the development of motor skills in cerebral palsyBachelor's thesis 2011 
Šamanová IvaUse of Orofacial Stimulation in the Children's Home in VilšanyBachelor's thesis 2011 
Bernatíková KateřinaEvaluation of the Quality of Life in the Patients with Multiple SclerosisBachelor's thesis 2010 
Mahdalová ZuzanaCooperation in a school facility between a physiotherapist and a personal assistant in the complex care of a child with cerebral palsyBachelor's thesis 2010 
Mičková VendulaPossibilities of Occupational Therapy in Eating DisordersBachelor's thesis 2010 
Dolečková RenataComplex care of adults with spastic form of cerebral palsyBachelor's thesis 2009 
Lörinc Lucie TerezaMotion activities after physiological labour without episiotomy and obstetric injuriesBachelor's thesis 2009 
Šolcová JarmilaRheumatoid arthritis in adultsBachelor's thesis 2009 
Šváb JiříSwimming physiotherapy possibilities in Senior primary school children with Brachial plexus palsyBachelor's thesis 2009 
Caudrová AnnaHypotonic form of cerebral palsy in childhood - casuistic studyBachelor's thesis 2008 
Obrátilová ŽanetaCerebral palsy in children and solution of architectural barriersBachelor's thesis 2008 
Svitáková PetraQuadriparetic form of cerebral palsy in childhood - casuistic study with a focus on a school regimeBachelor's thesis 2008 
Treybalová RenátaSwimming as one of physical activities in school children with cerebral palsy"Bachelor's thesis 2008 
Dvořáková JitkaActivities of daily living - testing possibilities in seniors.Bachelor's thesis 2007 
Hrouzová LenkaMonitoring of muscle activity when walking with prosthesis with transfemoral amputation.Bachelor's thesis 2007 
Jiříková LenkaKinesiotherapy of patients after transtibial amputationBachelor's thesis 2006 
Škutová HanaPossibilities of Kineziotherapy by Morbus Charcot Marie ToothBachelor's thesis 2006 
Tomíčková MartaTHE TREATMENT OF FUNCTIONAL STERILITY BY THE METHOD OF LUDMILA MOJŽÍŠOVÁBachelor's thesis 2006 
Vondráková EvaKinesiotherapy of transfemoral amputationBachelor's thesis 2006 
Hudečková DarinaTerapie u parézy nervus facialis při parodectomii.Bachelor's thesis 2005 
Tomčík DavidMyofunkční terapie při frakturách mandibulyBachelor's thesis 2005 


Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro nelékařské zdravotní obory
Main solverPhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub