UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jana Dvořáčková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:Head of Institute
Research interests and teaching:pathological anatomy
Department/ Faculty: Institute of Pathology (Faculty of Medicine)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 597 372 301
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Žiak, D., Vaculová, J., Tokarčík, J., Uhligová, K., Kišková, K., Ulahel, M., Varga, Á., Dorko, F. a Dvořáčková, J. Hepatocelulární karcinom duktuloproliferace a denzita kapilár v rozhraní tumoru a parenchymu. In: XII. Bioptický meziregionální seminář. Ostrava. 2019.
Ondruššek, R., Žiak, D., Važan, P., Židlík, V., Šnajdrová, B., Hurník, P., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Adenoid cystic carcinoma og breast: A Clinicopathological Study and p53 protein expression in five cases. In: 5th Pannonia Congerss of Pathology. Mikulov. 2018.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Čížková, K. a Kamarád, V. Adipocyte size and macrophageinfiltration in morbidly obese women with and without diabetes: Morphology 2018. In: Morphology 2018. Jihlava. 2018.
Hurník, P., Žiak, D., Židlík, V., Ondruššek, R., Rulíšek, P., Žmolíková, J., Kubelková, I., Vážan, P., Szotkovská, I., Bielniková, H., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Case report: Agresivní maligní tumor z malých modrých buněk - když elektronová mikroskopie pomáhá.. In: Molecular Pathology Days. The 14th Symposium of Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 104th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of th International Academy of Pathology, The 8th Olomouc Days of Histologic Technicians. Olomouc. 2018.
Kupka, T., Šimová, J., Dvořáčková, J., Martínek, L., Motyka, O., Uvírová, M. a Dítě, P. Crohn's disease - genetic factors and progress of the disease.. Biomedical Papers. 2018, 2(162), s. 139-143. ISSN 1213-8118.
Kovář, P., Daňková Kučerová, J., Dvořáčková, J. a Kužel, D. Endometrium. Gynekologie a porodnictví. 2018, 2(1), s. 3-13. ISSN 2533-4689.
Urbanovská, I., Houdova Megova, M., Dwight, Z., Kalita, O., Uvírová, M., Simova, J., Tuckova, L., Paleček, T., Hajduch, M., Dvořáčková, J. a Drabek, J. IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods. Pathology & Oncology Research. 2018, ISSN 1219-4956.
Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J. a Holéczy, P. Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru. In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV . Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2018. s. 9-12. ISBN 978-80-8187-047-7.
Hurník, P., Žiak, D., Židlík, V., Urík, I., Šlapák, I., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - major risk of cholesteatoma. In: XXXII. International Academy of Pathology Congress. Ammam. 2018.
Žiak, D., Hurník, P., Urik, M., Nieslanik, J., Kučerová, L., Slapak, I., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - risk of cholesteatoma. In: 30th European Congress of Pathology. Bilbao. 2018.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Tauber, Z. a Kamarad, V. M1/M2 macrophage polarization in human obese adipose tissue. Biomedical Papers-Olomouc. 2018, roč. 162, 162(2), s. 79-82. ISSN 1213-8118.
Šnajdrová, B., Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Kučerová, L., Jalůvková, A., Šustíková, J., Urban, O., Fojtík, P., Zoundjiekpon, V., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. On site cytology of pancreas EUS FNA - the results of 11 years of cooperation. In: 41st European Congress of Cytology. Madrid. 2018.
Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Sporková, M., Štembírek, J., Buchtová, M., Čermáková, Z. a Dvořáčková, J. Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path. In: XXXII. International Academy of Pathology Congress. Ammam. 2018.
Kovář, P., Daňková Kučerová, J., Dvořáčková, J. a Žiak, D. Psammomatózní tělíska a jiné kalcifikace endometria a endocervixu. Gynekologie a porodnictví. 2018, 2(3), s. 132-140. ISSN 2533-4689.
Skugarevská, B., Šenková, Ž., Urbanovská, I., Lipina, R., Geryk, T. a Dvořáčková, J. Studium genetických změn u chordomů. In: VII. Kardiovaskulární dny. Ostrava: SGS/LF/2017-2018. 2018.
Skugarevská, B., Šenková, Ž., Urbanovská, I., Lipina, R., Geryk, T. a Dvořáčková, J. Studium genetických změn u chordomů. In: VIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty. Ostrava: SGS/LF/2017-2018. 2018.
Urbanovská, I., Šenková, Ž., Skugarevská, B., Smolíková, M., Pitronová, S., Lipina, R., Geryk, T., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Studium genetických změn u chordomů. In: XXIX. Izakovičov memoriál. Bratislava: SGS/LF/2017-2018. 2018.
Skugarevská, B., Šenková, Ž., Urbanovská, I., Lipina, R., Geryk, T. a Dvořáčková, J. Studium genetických změn u chordomů. In: VIII. Studentská vědecká konference: VIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU - Sborník abstraktů 2018-05-10 Ostrava. Ostrava: X - Media servis s.r.o., 2018. s. 6-6. ISBN 978-80-7464-483-2.
Kovář, P., Daňková Kučerová, J., Dvořáčková, J. a Žiak, D. Vrozené vývojové vady dělohy. Gynekologie a porodnictví. 2018, 2(5), s. 262-268. ISSN 2533-4689.
Jakšová, M., Delongová, P., Szotkovská, I., Dvořáčková, J., Vaculová, J. a Tomanová, R. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: VIII. Studentská vědecká konference: VIII. Studenstská vědecká konference Lékařské fakulty OU - Sborník abstraktů z konference 2018-05-10 Ostrava. Ostrava: X - Media servis s.r.o,, 2018. s. 41-41. ISBN 978-80-7464-483-2.
Delongová, P., Gamratová, M., Dvořáčková, J., Vaculová, J. a Tomanová, R. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: 14.sympozium molekulární patologie a histo(cyto) chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář divize IAP: Molecular Pathology Days, Programme and abstract book 2018-06-14 Olomouc. s. 40-40. ISBN 978-80-7471-234-0.
Měch, R., Urbanovská, I., Šímová, J., Žebráková, I., Janáčková, I., Žmolíková, J., Pitronová, S., Lipina, R. a Dvořáčková, J. Využití molekulárně-genetických metod v diagnostice primárních nádorů CNS. In: XLII. Brněnské onkologické dny, XXXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovník Laboratorní diagnostika v onkologii: XXVI. Nádory nervového systímu 2018-05-16 Brno. s. 109-109. ISSN 0862-495X.
Mačák, J., Nemejcová, K. a Dvořáčková, J. Are goblet cell carcinoids a group of heterogeneous tumors?. Biomedical Papers. 2017, č. 161, s. 281-285. ISSN 1213-8118.
Kovář, P., Daňková Kučerová, J., Dvořáčková, J. a Kužel, D. Atlas panoramatické hysteroskopie. Praha: Maxdorf s. r. o., 2017. 257 s. ISBN 978-80-7345-542-2.
Chyliková, J., Kamarád, V., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. COMPARISON OF SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE MORPHOLOGY USING STANDARD SURGICAL EXCISION AND CORE NEEDLE BIOPSY. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research. 2017, roč. 2017, 3(8), s. 2204-2206. ISSN 2395-6429.
Tokarčík, J., Dorko, F., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Hepatocelulárny karcinóm. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III 2017 Martin. s. 24-27. ISBN 978-80-8187-030-9.
Dvořáčková, J. Histopatologické rysy IgG4 asociované nemoci. In: Imunodeficience 2017: z pohledu analytika i klinika. Přerov. 2017.
Dítě, P., Bojková, M., Kianička, B., Kupka, T., Kapounková, K., Dvořáčková, J., Šímová, J., Martínek, A. a Souček, M. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 39-42. ISSN 1336-1473.
Židlík, V., Uvírová, M., Žiak, D., Faistová, H., Nieslanik, J. a Dvořáčková, J. Imunohistochemická analýza exprese proteinu PDL-1 u maligních melanomů a melanocytárních névů. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Dvořáčková, J. a Jabandžiev, P. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryng. a Foniat. 2017, č. 4, s. 198-204. ISSN 1210-7867.
Karcinom ledviny. Praha: Farmakon Press, spol. s r. o., 2017. 92 s. ISBN 978-80-906589-3-6.
Klát, J., Mladěnka, A., Šimetka, O. a Dvořáčková, J. L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.. In: 20th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology. Vídeň. 2017.
Gamratová, M., Szotkovská, I., Tomanová, R., Křen, L. a Dvořáčková, J. Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017.
Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Šustíková, J., Faistová, H., Ondruššek, R., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O. a Dvořáčková, J. On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce. In: VI. kongres České gastroenterologické společnosti. Ostrava. 2017.
Dvořáčková, J. a Gamratová, M. Patologie v kostce: druhé vydání. 2017.
Rolná, M., Matlák, P. a Dvořáčková, J. PLACENTA PERCRETA A JEJÍ ATYPICKÁ LOKALIZACE JAKO PŘÍČINA SILNÉHO NITROBŘIŠNÍHO KRVÁCENÍ. CESKA GYNEKOL. 2017, roč. 82, s. 478-481. ISSN 1210-7832.
Uhříková, T., Šrubař, J., Stránský, J., Delongová, P. a Dvořáčková, J. Přínos vyšetření sliznice dutiny ústní přístrojem VELscope u pacientů s leukoplakií dutiny ústní. In: 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie: Sborník abstraktů 2017-05-04 Velké Karlovice. Ústí nad Labem: BOS.org s.r.o.,, 2017. s. 45-45. ISBN 978-80-87562-64-2.
Cabanova, K., Peikertova, P., Bielnikova, H., Barosova, H., Motyka, O., Čábalová, L., Dvořáčková, J., Komínek, P. a Kukutschova, J. Raman microspectroscopy as a useful tool for nanopathology. JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY. 2017, č. 48, s. 357-362. ISSN 0377-0486.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Čížková, K. a Kamarád, V. Structure of white adipose tissue: comparison of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese women. In: Morphology 2017: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. Brno: Tribun EU s.r.o., 2017. s. 79-79. ISBN 978-80-263-1315-1.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Čížková, K. a Kamarád, V. Structure of white adipose tissue: comparison of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese women. In: Morphology 2017. Plzeň. 2017.
Dvořáčková, J. a Dvořáčková, N. Stručný přehled karcinomů ledvin dospělých. In: Karcinom ledviny. 1. vydání. vyd. Praha 2: Farmakon Press, spol. s r.o., 2017. s. 7-23. ISBN 978-80-906589-3-6.
Ondruššek, R., Žiak, D., Faistová, H., Hurník, P., Židlík, V., Nieslanik, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Světlobuněčný tubulopapilární karcinom - zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017. Litomyšl. 2017.
Bielniková, H. a Dvořáčková, J. Zpracování cytologických vzorků pro elektronovou mikroskopii. In: Svatomartinský sklíčkový seminář brněnských patologických pracovišť a seminář histologických laborantů. Mikulov. 2017.
Svoboda, P., Měch, R., Kroupa, R., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Barrettův jícen - kdy je rizikovým faktorem vzniku karcinomu?. Gastroenterológia pre prax. 2016, č. 1, s. 27-30. ISSN 1336-1473.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M., Nohynkova, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostic Challenge: Carcinoma or Reactive Atypia?EUS FNA of Bile Duct in the Field of Parasitosis Giardia Lamblia. In: The 19th International Congress of Cytology: 2016-05-28 Yokohama.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Kliment, M., Urban, O., Fojtík, P., Nohýnková, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 58-58. ISBN 978--80-906205-5-1.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Kliment, M., Urban, O., Fojtík, P., Nohýnková, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Hurník, P., Dvořáčková, J., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Urban, O., Fojtík, M. a Dítě, P. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 17. Pankreatologický den. Brno. 2016.
Klosová, M., Uvírová, M., Žiak, D., Faistová, H., Jalůvková, A., Dolinová, V. a Dvořáčková, J. Diagnostika infekce Helicobacter pylori v žaludeční sliznici v histopatologické laboratoři. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 82-83. ISBN 978-80-906205-5-1.
Klosová, M., Uvírová, M., Žiak, D., Faistová, H., Jalůvková, A., Dolinová, V. a Dvořáčková, J. Diagnostika infekce Helicobacter pylori v žaludeční sliznici v histopatologické laboratoři. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Dvořáčková, J., Hurník, P. a Šustíková, J. EUS - FNA on site cytologie pankreatu. In: XXIV. Cytologický den Společnosti klinické cytologie ČLS JEP. Praha. 2016.
Ostárková, B. a Dvořáčková, J. Extralobární plicní sekvestrace. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 80-83. ISBN 978-80-7464-813-7.
Chyliková, J., Dvořáčková, J. a Kamarád, V. Fibrosis of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese patients with diabetes and without diabetes. In: Morphology 2016: MORPHOLOGY 2016 2016-09-08 Bratislava. Bratislava: Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 44-44. ISBN 978-80-223-4171-4.
Chyliková, J., Dvořáčková, J. a Kamarád, V. Fibrosis of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese patients with diabetes and without diabetes. In: Morphology 2016. Bratislava. 2016.
Gamratová, M., Delongová, P., Dvořáčková, J., Campr, V. a Kuhn, T. Fulminantní průběh T-lymfoblastického lymfomu u dítěte. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 72-72. ISBN 978-80-906205-5-1.
Gamratová, M., Delongová, P., Dvořáčková, J., Campr, V. a Kuhn, T. Fulminantní průběh T-lymfoblastického lymfomu u dítěte. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Delongová, P., Ostárková, B., Dvořáčková, J., Pavlíček, J. a Gruszka, T. Heterotaxe s polysplenií - kazuistika. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava. s. 13-17. ISBN 978-80-7464-813-7.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. 2016, roč. 86, s. 213-217. ISSN 0165-5876.
Mačák, J., Buzrla, P., Dvořáčková, J. a Jalůvka, F. Hypoglykémie u solitárního fibrózního tumoru jater. Česko-slovenská patologie. 2016, roč. 52, s. 41-44. ISSN 1210-7875.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 77-78. ISBN 978-80-906205-5-1.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Konvalinka, D., Urbanovská, I., Mazurová, J., Žebráková, I., Trombik, L., Hopenštoková, A., Kubová, B., Měch, R., Schreiberová, L., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry a jejich detekce v molekulárně genetické laboratoři. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 54-54. ISBN 978-80-906205-5-1.
Jalůvková, A., Konvalinka, D., Mazurová, J., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Klosová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci karcinomu děložního hrdla. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Konvalinka, D., Urbanovská, I., Mazurová, J., Žebráková, I., Trombik, L., Hopenštoková, A., Kubová, B., Měch, R., Schreiberová, L., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry (HPV) a jejich detekce v laboratoři molekulární genetiky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Urbanovská, I., Měch, R., Pitronová, S., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 32-32. ISBN 978-80-906205-5-1.
Urbanovská, I., Měch, R., Pitronová, S., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Vaculová, J., Hurník, P., Motyka, O., Gallo, J., Žiak, D. a Dvořáčková, J. Morfologická variabilita periprotetických tkání. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 116-120. ISBN 978-80-7464-813-7.
Hopenštoková, A., Žebráková, I., Kalábová, L., Šimová, J., Konvalinka, D., Měch, R., Kubová, B., Uvírová, M., Urbanovská, I., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Naše zkušenosti s využitím systému Idylla (Biocartis) při stanovení somatických mutací RAS genů u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: 12. sympozium a workshop molekulární patologie. Olomouc. 2016.
Židlík, V., Hurník, P., Uvírová, M., Žiak, D., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M. a Dvořáčková, J. On site Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration (EUS - FNA) of Pancreatic Neuroendocrine Lesions. In: 40th European Congress of Cytology. Liverpool. 2016.
Dvořáčková, J., Bielniková, H., Zeleník, K., Čabanová, K., Barošová, H., Uvírová, M. a Kukutschová, J. Průkaz nanočástic v bioptickém a cytologickém materiálu pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu SEM-EDS a Ramanovy mikrospektroskopie. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava. s. 26-33. ISBN 978-80-7464-813-7.
Bielniková, H., Kadalová, M., Žiak, D., Hurník, P., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Příprava svalové tkáně pro vyšetření v transmisním elektronovém mikroskopu a její rizika. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 50-50. ISBN 978-80-906205-5-1.
Bielniková, H., Kadalová, M., Žiak, D., Hurník, P., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Příprava svalové tkáně pro vyšetření v transmisním elektronovém mikroskopu a její rizika. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti Histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Klvaňa, P., Havelka, J., Uvírová, M., Geryk, E., Czerný, D., Jonszta, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Jelínková, V., Martínek, A. a Dítě, P. Racionální diagnostika cholangiokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2016, roč. 2, s. 125-133. ISSN 0042-773X.
Žebráková, I., Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Žebráková, I., Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 86-86. ISBN 978-80-906205-5-1.
Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: XX. celostátní konference DNA diagnostiky: ABSTRAKTA XX. celostátní konference DNA diagnostiky 2016-11-03 Olomouc. s. 40-40. ISBN 978-80-270-0744-8.
Szotkovská, I., Dvořáčková, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Haferník, J., Bartusková, J., Dundr, P. a Michal, M. Sarkom nebo karcinom?. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Szotkovská, I., Dvořáčková, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Haferník, J., Bartusková, J., Dundr, P. a Michal, M. Sarkom nebo karcinom?. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 76-76. ISBN 978-80-906205-5-1.
Faistová, H., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J. a Dvořáčková, J. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: III. Klinicko - morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2016.
Faistová, H., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J. a Dvořáčková, J. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 32-35. ISBN 978-80-7464-813-7.
Šimová, J., Kubová, B., Urbanovská, I., Žmolíková, J., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Motyka, O., Žiak, D., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V. a Dvořáčková, J. Výskyt mutace genu BRAF (V600E) u melanomu v závislosti na věku pacienta v době diagnózy. In: II. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 96-100. ISBN 978-80-7464-813-7.
Štefunko, B., Delongová, P., Pavlíček, J. a Dvořáčková, J. Význam mezioborové spolupráce u pitev plodů s diagnózoz vrozených vývojových vad srdce ve FNO. In: 23. sjezd českých a slovensých patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 75-75. ISBN 978-80-906205-5-1.
Štefunko, B., Delongová, P., Pavlíček, J. a Dvořáčková, J. Význam mezioborové spolupráce u pitev plodů s diagnózoz vrozených vývojových vad srdce ve FNO. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Dítě, P., Novotný, I., Kianička, B., Rydlo, M., Nechutová, H., Martínek, A., Uvírová, M., Bojková, M. a Dvořáčková, J. Autoimunitní pankreatitida - diagnostický konsenzus. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 114-118. ISSN 0042-773X.
Dvořáčková, J., Bielniková, H., Kukutschová, J., Peikertová, P., Filip, P., Zeleník, K., Komínek, P., Uvírová, M., Pradna, J., Čermáková, Z. a Dvořáček, I. Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study. BIOMEDICAL PAPERS. 2015, roč. 159, s. 87-92. ISSN 1804-7521.
Žiak, D., Dvořáčková, J., Faistová, H., Doležílek, R., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Šímová, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Kliment, M., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O. a Dítě, P. Gastrointestinal stromal tumors, morphological and immunohistochemical study. Forceps versus endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration cytology.. In: 39th ecc European congress of cytology. Milano. 2015.
Vávra, P., Vávrová, M., Delongová, P., Jonszta, T., Dvořáčková, J., Pelikán, A., Penhaker, M., Nowaková, J., Peteja, M. a Zonča, P. Hepatální pseudoléze v blízkosti falciformního ligamenta. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 449-453. ISSN 1805-4579.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den: Cyto-morfologický den 2015-10-09 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. s. 18-21. ISBN 978-80-7464-771-0.
Bojková, M., Dítě, P., Dvořáčková, J., Novotný, I., Floreánová, K., Kianička, B., Uvírová, M. a Martínek, A. Immunoglobulin G4, Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. DIGEST DIS. 2015, roč. 33, s. 86-90. ISSN 0257-2753.
Barošová, H., Dvořáčková, J., Motyka, O., Mamulová Kutláková, K., Peikertová, P., Rak, J., Bielniková, H. a Kukutschová, J. Metal-based particles in human amniotic fluids of fetuses with normal karyotype and congenital malformation-a pilot study. ENVIRON SCI POLLUT R. 2015, č. 22, s. 7582-7589. ISSN 0944-1344.
Čábalová, L., Čabanová, M. K., Bielniková, M. H., Kukutschová, J., Dvořáčková, J., Dědková, PhD, M. K., Zeleník, K. a Komínek, P. Micro- and Nanosized Particles in Nasal Mucosa: A Pilot Study. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2015, roč. 2015, s. 1-6. ISSN 2314-6133.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molekulárně genetické změny u gliomů a jejich vliv na progresi u pacientů s low grade gliomem. In: Celostátní sjezd společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. Výroční cytogenetická konference. Brno. 2015.
Vaculová, J., Hurník, P., Žiak, D., Gallo, J., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 34-37. ISBN 978-80-7464-771-0.
Vaculová, J., Hurník, P., Žiak, D., Gallo, J., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Chyliková, J., Kamarad, V., Výborná, E., Dvořáčková, J. a Holeczy, P. M1/M2 Macrophages polarization in white adipose tissue of morbid obese patients: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 44-44. ISSN 1213-8118.
Vávra, P., Škrobánková, M., Grepl, J., Crha, M., Penhaker, M., Jurčíková, J., Škorič, M., Raušer, P., Ostruszka, P., Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Procházka, V., Šalounová, D., Habib, N. a Zonča, P. New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: an experimental study in pigs. Acta Vet. Brno. 2015, roč. 84, s. 397-401. ISSN 0001-7213.
Zeman, D., Dvořáčková, J. a Horáček, J. Problémy a omyly v cytologii likvoru. In: Cyto-morfologický den: Cyto-morfologický den 2015-10-09 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. s. 38-41. ISBN 978-80-7464-771-0.
Obtulovičová, K., Stárek, I., Salzman, R., Kališ, A., Ehrmann, J., Sičák, M. a Dvořáčková, J. Recurrent salivary pleomorphic adenoma shows increased immunohistologic expression of bcl-2 oncoprotein. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2015, č. 159, s. 460-465. ISSN 1213-8118.
Vávra, P., Penhaker, M., Jurčíková, J., Škrobánková, M., Crha, M., Ostruszka, P., Ihnát, P., Grepl, J., Delongová, P., Dvořáčková, J., Procházka, V., Šalounová, D., Škorič, M., Raušer, P., Habib, N. a Zonča, P. Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model.. TECHNOL CANCER RES T. 2015, roč. 14, s. 573-582. ISSN 1533-0346.
Urbanovská, I., Šimová, J., Uvírová, M., Kubová, B., Konvalinka, D., Měch, R., Kalábová, L., Žebráková, I., Paleček, T., Buzrla, P., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Somatické mutace v IDH1 a IDH2 genech u gliomů. In: Dni molekulovej patológie. Martin. 2015.
Delongová, P., Dvořáčková, J., Ostárková, B., Pannová, J. a Pavlíček, J. Srdeční ektopie jako součást inkompletní varianty Cantrellovy pentalogie. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 7-10. ISBN 978-80-7464-771-0.
Ondruššek, R., Nieslaník, J., Antol, M., Žiak, D., Hurník, P., Uvírová, M., Heroková, J. a Dvořáčková, J. The coexistence of colummar cell mammary lesions with low grade invasive carcinoma and tubular carcinoma: Immunohistochemical study of Bcl2 and cyclin D1. In: 27th European Congress of Pathology. Bělehrad. 2015.
Zidlik, V., Brychtova, S., Uvirova, M., Ziak, D. a Dvořáčková, J. The changes of angiogenesis and immune cells infiltration in the intra- and peri-tumoral melanoma microenvironment. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2015, roč. 16, s. 7876-7889. ISSN 1422-0067.
Gamratova, M., Trúchliková, I., Ostárková, B., Tomanová, R., Žiak, D., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.. In: 18. seminář mladých patologů a 42. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2015.
Dvořáčková, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Žiak, D., Hurník, P., Doležílek, R., Židlík, V., Šustíková, J., Ondrušek, R., Kliment, M., Urban, O. a Klvaňa, P. VÝZNAM EUS ON-SITE CYTOLOGIE PANKREATU. 7-LETÉ ZKUŠENOSTI.. In: XVI. Pankreatologický den. Brno. 2015.
Procházka, V., Klosová, H., Štětinský, J., Gumulec, J., Vítková, K., Šalounová, D., Dvořáčková, J., Bielniková, H., Klement, P., Levaková, V., Ocelka, T., Pavliska, L., Kovanic, P. a Klement, G. L. Addition of platelet concentrate to Dermo-Epidermal Skin Graft in deep burn trauma reduces scarring and need for revision surgeries. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2014, č. 158, s. 242-258. ISSN 1213-8118.
Mačák, J., Hurník, P., Dvořáčková, J. a Mačáková, J. An isolated metastasis to the heart from a malignant phyllodes tumor with osteosarcomatous differentiation. Cesk.patol.. 2014, č. 50, s. 146-149. ISSN 1210-7875.
Dítě, P., Nechutova, H., Uvirova, M., Dvořáčková, J., Kianicka, B. a Martínek, A. Autoimmune pancreatitis. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2014, roč. 158, s. 17-22. ISSN 1213-8118.
Žiak, D., Hurník, P., Heroková, J., Ondruššek, R., Laciok, S., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Coexistence of intraductal proliferative lesions of breast with low grade invasive carcinoma NST and tubular carcinoma - retrograde study. 2014.
Dítě, P., Uvírová, M., Bojková, M., Novotný, I., Dvořáčková, J., Kianička, B., Nechutová, H., Dovrtělová, L., Floreánová, K. a Martínek, A. Differentiating autoimmune pancreatitis from pancreatic cancer. Minerva gastroenterologica e dietologica. 2014, roč. 60, s. 247-253. ISSN 1121-421X.
Žiak, D., Dvořáčková, J., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Šimová, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Kliment, M., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O. a Dítě, P. Gastrointestinální stromální tumory, morfologická a imunohistochemická vyšetření z pohledu bioptického a cytologického odběru. Onkologie. 2014, roč. 8, s. 259-263. ISSN 1802-4475.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Klvaňa, P., Machytka, E., Martínek, A., Svoboda, P., Dítě, P., Geryk, E. a Jelínková, V. Cholangiokarcinom-jaká je racionální a efektivní diagnostika ?. Gastroenterologie a hepatologie. 2014,
Bielniková, H., Dvořáčková, J., Malachová, K., Maršálek, R. a Kukutschová, J. Immunocytochemical and Ultrastructural Analysis of Cells after Application of Zinc Oxide Nanoparticles. TANGER Ltd., 2014. s. 152-152. ISBN 978-80-87294-55-0.
Bielniková, H., Mazura, I., Dvořáčková, J., Delongová, P., Tomanová, R., Buzrla, P. a Šímová, J. Jednonukleotidové polymorfismy vybraných genů u astrogliálních tumorů.. In: 10. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto) chemie a 100. olomoucký diagnostický seminář. Olomouc. 2014.
Buzrla, P., Dvořáčková, J. a Motyka, O. Lymphangiogenesis and Its Correlation with the VEGF Expression and the Sentinel Lymph Node in Cutaneous Melanomas. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2014, roč. 2014, s. 1-6. ISSN 2314-6133.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, roč. 8, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, č. 6, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Čábalová, L., Čabanová, K., Bielniková, H., Komínek, P., Kukutschová, J. a Dvořáčková, J. Nanočástice a mikročástice v lidské sliznici nosní dutiny - první výsledky. s. 127-127. ISBN 1210-7867.
Čábalová, L., Čabanová, K., Bielniková, H., Komínek, P., Kukutschová, J. a Dvořáčková, J. Nanočástice a mikročástice v lidské sliznici nosní dutiny - první výsledky. s. 127-127.
Čábalová, L., Čabanová, K., Bielniková, H., Kukutschová, J. a Dvořáčková, J. Nanočástice a mirkočástice v lidské sliznici nosní dutiny - první výsledky. s. 127-127. ISBN 1210-7867.
Buzrla, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R. a Fakhouri, F. Neobvyklý nález v oblasti duodena a vaterské papily - kazuistika 2 případů. s. 40-40. ISSN 1210-7875.
Dvořáčková, J., Žiak, D., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O., Dítě, P., Šímová, J. a Kliment, M. Porovnání cytologického a bioptického vyšetření v diagnostice GIST z pohledu patologa. s. 42-42. ISSN 1210-7875.
Dítě, P., Uvírová, M., Bojková, M., Novotný, I., Dvořáčková, J., Kianička, B., Nechutová, H., Dovrtělová, L., Floreánová, K. a Martínek, A. Problematika diferenciální diagnostiky autoimunitní formy pankreatitidy a pankreatického adenokarcinomu. Gastroenterologie a hepatologie. 2014, roč. 68, s. 492-496. ISSN 1804-7874.
Ostárková, B., Delongová, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R., Bielniková, H. a Vaculová, J. Proč je pitva důležitá. In: 17. Seminář mladých patologů a 41. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2014.
Svoboda, P., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 467-473. ISSN 0042-773X.
Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese. In: Morphology 2014. Brno. 2014.
Dítě, P., Dvořáčková, J., Bojková, M. a Martínek, A. Serologhical IUmmunoglobulin G4 in Patients with pancreatic cancer. PANCREATOLOGY. 2014, roč. 68, s. 207-209. ISSN 1424-3903.
Dítě, P., Dvořáčková, J., Uvírová, M., Bojková, M. a Martínek, A. Serological imunoglobulin g4 positivity in pancreatic cancer. PANCREATOLOGY. 2014, roč. 14, s. 49-49. ISSN 1424-3903.
Dvořáčková, J., Žiak, D., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Šímová, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Kliment, M. a Urban, O. VÝHODY ON SITE CYTOLOGIE EUS FNA PANKREATU. s. 53-54. ISSN 1210-7875.
Delongová, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Urbanovská, I., Cvek, J., Motyka, O. a Bielniková, H. Využití molekulárně cytogenetických metod při analýze vybraných mozkových nádorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu. In: 10. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto) chemie a 100. olomoucký diagnostický seminář. Olomouc. 2014.
Chyliková, J., Lichnovská, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. Aktivní lokální zánět v tukové tkáni - spouštěč kardiovaskulárních onemocnění. In: 2. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku II 2013-09-03 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 36-39. ISBN 978-80-7464-364-4.
Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Marková, D., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: 9th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemismy, 99th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. Olomouc. 2013.
Urbanovská, I., Žmolíková, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: VII. Sympozium Agel 2013. Ostrava. 2013.
Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Pitronová, S., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: XXIV. izakovičov memoriál. Donovaly. 2013.
Dvořáčková, J., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Paleček, T. a Drábek, J. AN ASSOCIATION OF MOLECULAR GENETIC PARAMETERS IN GLIOMAS AND MENINGIOMAS WITH HISTOLOGICAL TYPE AND GRADE. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 60-64. ISBN 978-80-7464-364-4.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013: Morphology 2013 2013-06-04 Martin, Slovenská republika. s. 32-32. ISBN 978-80-89544-47-9.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2013, roč. 5, s. 158-159. ISSN 1852-8023.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013. Martin. 2013.
Dvořáčková, J. Cytologie pankreatu. 1. vyd. Maxdorf, 2013. 212 s. ISBN 978-80-7345-320-6.
Dvořáčková, J., Mačák, J. a Buzrla, P. Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia: case report and review of literature. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2013, roč. 58, s. 99-102. ISSN 1210-7875.
Kliment, M., Urban, O., Loveček, M., Straka, M., Žiak, D., Falt, P., Fojtík, P. a Dvořáčková, J. Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más - presnosť a impakt na liečbu u 358 pacientov. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, č. 67, s. 431-437. ISSN 1804-7874.
Krejci, T., Poticny, S., Hrbac, T., Lipina, R., Vecera, Z., Dvořáčková, J. a Palecek, T. Extracranially metastasizing meningiomas. CESK SLOV NEUROL N. 2013, roč. 76, s. 322-328. ISSN 1210-7859.
Krejčí, T., Potičný, S., Hrbáč, T., Lipina, R., Večeřa, Z., Dvořáčková, J. a Paleček, T. Extrakraniálně metastazující meningeomy. CESK SLOV NEUROL N. 2013, roč. 76, s. 322-328. ISSN 1210-7859.
Bartusková, J., Dvořáčková, J., Delongová, P., Tomanová, R., Buzrla, P. a Urbanovská, I. Geneticky odlišné případy metastazujícího meningeomu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 122-126. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Mašek, P., Feltl, D. a Žmolíková, J. Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem. Onkologie. 2013, roč. 7, s. 78-82. ISSN 1802-4475.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Pelikán, A. a Zonča, P. Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj. In: 2. Klinicko - morfologický den LF OU. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Pelikán, A. a Zonča, P. Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 10-12. ISBN 978-80-7464-364-4.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L. a Zonča, P. Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 17, s. 13-17. ISSN 1336-6572.
Ostárková, B., Tomanová, R., Delongová, P. a Dvořáčková, J. Metastazující nádor do subarachnoideálního prostoru. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 55-59. ISBN 978-80-7464-364-4.
Mačák, J., Dvořáčková, J., Mačáková, J. a Vlček, P. Metastázy do plic jako první projevy okultního medulárního mikrokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2013, roč. 59, s. 317-320. ISSN 0042-773X.
Ondruššek, R., Dvořáčková, J., Uvírová, M., Laciok, Š. a Židlík, V. Morfologie hyperplazie a dysplazie epitelu sliznic. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 32-35. ISBN 978-80-7464-364-4.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. s. 160-161. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dvořáčková, J., Bielniková, H. a Mačák, J. Nanopatologie - nový vědecký obor: Minireview. Česko-slovenská patologie. 2013, roč. 2013, č. 49, s. 46-50. ISSN 1210-7875.
Buzrla, P., Dvořáčková, J. a Matoušek, P. Nazální chondromezenchymální hamartom - kazuistika. In: 20. zjazd slovenských a čekých palológov. Senecké jazerá. 2013.
Dvořáčková, J. a Dvořáček, I. Pitva. 2013.
Zeleník, K., Kukutschová, J., Dvořáčková, J., Bielniková, H., Peikertová, P., Čábalová, L. a Komínek, P. Possible role of nano-sized particles in chronic tonsillitis and tonsillar carcinoma: a pilot study. EUR ARCH OTO-RHINO-L. 2013, roč. 270, s. 705-709. ISSN 0937-4477.
Tomanová, R., Delongová, P., Zuchnická, J., Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Mačák, J. Primární maligní meningeální melanom kazuistika. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 118-121. ISBN 978-80-7464-364-4.
Mačák, J., Dundr, P., Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Němec, D. Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2013, roč. 49, s. 80-83. ISSN 1210-7875.
Tomanová, R., Dvořáčková, J., Mačák, J., Buzrla, P., Ehrmann, J., Brychtová, S., Krhutová, V., Tavandzis, S. a Janíková, M. Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012. ISBN 978-80-7471-022-3.
Dvořáčková, J., Šimová, J., Kubová, B., Uvírová, M., Žmolíková, J., Konvalinka, D., Urbanovská, I., Jalůvková, M., Měch, R., Žebráková, I., Hopenštoková, A., Mazurová, J. a Leszek, T. Somatické mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem: - zasláno k recenznímu řízení, květen 2013. Onkologie. 2013,
Kubová, B., Šimová, J., Uvírová, M., Dvořáčková, J., Urbanovská, I., Měch, R., Žebráková, I., Žiak, D. a Ondruššek, R. Somatické mutace v PIK3CA genu u pacientek s karcinomem prsu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 113-117. ISBN 978-80-7464-364-4.
Delongová, P., Kováčová, H., Ostárková, B., Tomanová, R., Dvořáčková, J. a Matura, D. Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 127-131. ISBN 978-80-7464-364-4.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Transplacentární přenos cytmegalovirové infekce sdružený s mnohočetnými vývojovými vrozenými vadami. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 155-158. ISBN 978-80-7464-364-4.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. In: 40. Česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Dvořáčková, J., Žmolíková, J., Mužík, J. a Uvírová, M. Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí. Onkologie. 2013, roč. 7, s. 74-77. ISSN 1802-4475.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Vávra, P., Martínek, L., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. In: 67. Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 703-707. ISSN 0035-9351.
Dvořáčková, J. a Uvírová, M. Historie a současnost tenkojehlové aspirační cytologie. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2012, s. 167-168. ISSN 1210-7875.
Ryška, A., Petruzelka, L., Skříčková, J., Kolek, V., Hajdúch, M., Matěj, R., Uvírová, M., Pešek, M., Dvořáčková, J. a Hornychová, H. Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) aktualizace 2012. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012, roč. 72, s. 168-168. ISSN 1213-810X.
Delongová, P., Bartusková, J., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi. Onkologie. 2012, ISSN 1802-4475.
Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Kvalitní mezioborová spolupráce jako důležitý faktor pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic. Lékařské listy. 2012, roč. 2012, s. 6-8. ISSN 0044-1996.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. In: Morphology 2012. s. 39-39.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Tulinský, L., Dostalík, J., Dvořáčková, J. a Tomanová, R. Obrovský gastrointestilnální stromální tumor - kazuistika. 2012.
Mačák, J., Mačáková, J. a Dvořáčková, J. Patologie, 2. doplněné vydání. 2012.
Bielniková, H., Tomanová, R., Horáček, J., Delongová, P., Mačák, J. a Dvořáčková, J. Potential uses of the transmission electron microscopy in pathology. ISBN 978-80-87327-90-6.
Dítě, P., Novotný, I., Kala, Z., Hermanová, M., Nechutová, H., Dvořáčková, J., Martínek, A. a Trna, J. Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 187-190. ISSN 1804-7874.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Fakhouri, F., Horáček, J. a Plášek, J. Primární neuroendokrinní karcinom jater. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, roč. 48, č. 1, s. 49-52. ISSN 1210-7875.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Buzrla, P., Tomanová, R. a Dokulil, J. Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-4. ISSN 1804-7521.
Čermáková, Z., Kořístka, M., Blahutová, Š., Dvořáčková, J., Brát, R., Valkovský, I. a Hrdličková, R. Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases. Prague Medical Report. 2012, roč. 113, s. 294-298. ISSN 1214-6994.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity. In: Morphology 2012. s. 73-73.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012: Morphology 2012 2012-09-09 Hradec Králové. s. 65-65.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Plášek, J., Dvořáčková, J., Jahoda, J., Trulíková, K., Mokošová, R., Daněk, T., Hrabovský, V. a Martínek, A. Acute interstitial pneumonia (hamman-rich syndrome) in idiopathic pulmonary fibrosis and bronchoalveolar carcinoma: a case report. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 155, s. 403-407. ISSN 1213-8118.
Tomanová, R., Dvořáčková, J., Horáček, J., Buzrla, P., Bielniková, H. a Pětroš, M. Atrezie a tracheomalacie trachey u mrtvěrozeného plodu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 137-141. ISBN 978-80-7368-806-6.
Hozáková, L., Rožnovský, L., Mitták, M., Bártek, T., Chmelová, J., Dvořáčková, J. a Kolářová, L. Bronchobiliární píštěl jako komplikace echinokokové cysty jater. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2011, roč. 17, s. 67-70. ISSN 1211-264X.
Mačák, J., Dvořáčková, J., Uvírová, M. a Kuglík, P. Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia With Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors. Cesk Patol. 2011, roč. 47, s. 118-121. ISSN 1210-7875.
Bielniková, H., Mačák, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Fakhouri, F., Horáček, J., Dvořáčková, J., Plášek, J. a Dokulil, J. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. s. 50-50. ISSN 1802-4475.
Šimová, J., Konvalinka, D., Kubová, B., Urbanovská, I., Jalůvková, M., Uvírová, M., Žmolíková, J., Žebráková, I. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetická vyšetření u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). s. 49-50. ISSN 1802-4475.
Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Tomanová, R. Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO.. ISSN 1802-4475.
Delongová, P., Tomanová, R., Dvořáčková, J., Horáček, J., Rudinská, L. a Šach, J. Nezvyklá malformace plodu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 32-36. ISBN 978-80-7368-806-6.
Dvořáčková, J. Patologie na území Ostravy v proměnách času. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2011, roč. 47, s. 67-68. ISSN 1210-7875.
Šťastný, K., Červinka, V., Siller, J., Havlíček, K., Gatek, J., Vachtová, M., Zedníková, I., Narsanská, A., Sůvová, B., Dostalík, J., Dvořáčková, J., Horáček, J. a Buzrla, P. Prediktivní faktory postižení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu - závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 348-351. ISSN 0035-9351.
Plášek, J., Vybíralová, M., Dvořáčková, J., Petrušková, A., Sagan, J., Golián, M., Hrabovský, V., Petejová, N. a Martínek, A. Primární jaterní karcinoid. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 590-594. ISSN 0042-773X.
Fabišovský, M., Fikoczek, H., Dvořáčková, J. a Krhut, J. Renální onkocytom a možnosti jeho preoperační diagnostiky. Klinická urológia. 2011, roč. 7, s. 68-71. ISSN 1336-7579.
Fabišovský, M., Krhut, J., Fikoczek, H. a Dvořáčková, J. Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientů a jejich CT nálezů. Česká urologie. 2011, roč. 15, s. 237-243. ISSN 1211-8729.
Fakhouri, F., Dvořáčková, J., Tomanová, R. a Buzrla, P. Statistika vrozených vývojových vad. s. 19-20. ISSN 1802-4475.
Dvořáčková, J. a Herzig, R. Ultrasonographic and Perioperative Macroscopic Findings in Acute Carotid Artery Occlusion. JOURNAL OF NEUROIMAGING. 2011, roč. 21, č. 21, s. 5-9. ISSN 1051-2284.
Dvořáčková, J. An intraoperative examination of sentinel lymph node in breast cancer: our experience. HISTOPATHOLOGY. 2010, roč. 57, č. 57, s. 37-37. ISSN 0309-0167.
Dvořáčková, J. CCND1 and ZNF217 gene amplification is equally frequent in BRCA1 and BRCA2 associated and non-BRCA breast cancer. NEOPLASMA. 2010, č. 57, s. 325-332. ISSN 0028-2685.
Kliment, M., Urban, O., Čegan, M., Fojtík, P., Faltl, P., Dvořáčková, J., Loveček, M., Straka, M. a Jalůvka, F. Endoscopic ultrasound- guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients. SCAND J GASTROENTERO. 2010, roč. 2010, č. 45, s. 1372-1379. ISSN 0036-5521.
Dvořáčková, J. Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients. SCAND J GASTROENTERO. 2010, roč. 45, č. 45, s. 1372-1379. ISSN 0036-5521.
Chmelová, J., Kolář, Z., Procházka, V., Čuřík, R., Dvořáčková, J., Širůček, P., Kraft, O. a Hrbáč, T. MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.. Biomedical Papers. 2010, č. 2, s. 159-162. ISSN 1213-8118.
Hrabovský, V., Mendlová, A., Posolda, T., Fikoczek, H., Dvořáčková, J., Ehrmann, J. a Rydlo, M. Role protilátek anti-Saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2010, roč. 16, s. 179-181. ISSN 1213-323X.
Bosáková, A., Šuláková, T., Plevová, P. a Dvořáčková, J. A new mutation of the col4a5 gene in a family with alport syndrome (case report). In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 97-97. ISBN 978-80-7394-166-6.
Hozáková-Lukáčová, L., Kolářová, L., Rožnovský, L., Hiemer, I., Denemark, L., Čuřík, R. a Dvořáčková, J. Alveolární echinokokóza-nově se objevující onemocnění?. Časopis lékařů českých. 2009, s. 132-136. ISSN 0008-7335.
Kraft, O., Petráš, L., Dvořáčková, J., Kubala, O., Heroková, J. a Širůček, P. Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma. In: 7th World Congress on Melanoma and 5th Congress of European Association of Derrnato-Oncology (EADO). Vídeň. 2009.
Janík, I., Stárek, I. a Dvořáčková, J. Histomorphological transformation of the auricular cartilage after carbon dioxide laser-assisted Mustard, otoplasty.: An experimental study.. LASER MED SCI. 2009, s. 433-437. ISSN 0268-8921.
Kraft, O., Mrhač, L., Širůček, P., Dvořáčková, J., Chmelová, J., Gráf, P. a Ševčík, L. I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake. CLIN NUCL MED. 2009, roč. 34, s. 390-392. ISSN 0363-9762.
Dvořáčková, J., Čegan, M., Čeganová, L., Uvírová, M., Tichý, M., Tichá, V., Čejka, P., Macháčková, A., Štěrba, J. a Žiak, D. An unusual variant of nodular form of Kaposi sarcoma. In: PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERCONTINENTAL CONGRESS OF PATHOLOGY - FREE PAPERS. BOLOGNA, ITALY: MEDIMOND S R L, 2008. MEDIMOND S R L, 2008. s. 209-214. ISBN 978-88-7587-447-6.
Širůček, P., Václav, P., Hrbáč, T. a Dvořáčková, J. Brain single photon emission tomography and hypecapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity, in Moya disease. Hellenic journal of nuclear medicine. 2008, s. 179-181.
Dvořáčková, J. a Uvírová, M. A molecularly genetic determination of prognostic factors of the prostate cancer and their ralationships to expression of protein p27 (kip1).. NEOPLASMA. 2007, s. 149-154. ISSN 0028-2685.
Dvořáčková, J., Štěrba, J., Čeganová, L., Čegan, M., Tichý, M., Janík, I. a Hubáček, J. Problems of suitability laser's excision of pigmented dermal lesions: Case report of minimal deviation melanoma. Československá patologie. 2007, s. 64-67.
Širůček, P., Procházka, V., Hrbáč, T., Kraft, O., Chmelová, J. a Dvořáčková, J. Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease. Hellenic journal of nuclear medicine. 2006, roč. 9, s. 112-112. ISSN 1790-5427.
Dvořáčková, J., Čeganová, L., Štěrba, J., Nedbálek, A. a Kolář, Z. Proliferative and apoptotic markers in prostate carcinoma in relation to androgen receptor. Československá patologie. 2006, s. 125-129.
Martínek, A., Dvořáčková, J., Klvaňa, P., Horáček, J. a Hrabovský, V. Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro úspěšné etiologie ascitu. -. 2005, č. 8, s. 451-453. ISSN 0032-6739.
Plevová, P., Čuřík, R., Navrátilová, M., Horáček, J., Dvořáčková, J., Papežová, M., Sedláková, E., Foretová, L., Kolář, Z., Novotný, J., Zapletalová, J., Palas, J., Nieslanik, J. a Křepelová, A. Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2004, roč. 4, s. 275-284.
Plevová, P., Křepelová, A., Papežová, M. a Dvořáčková, J. Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer.. NEOPLASMA. 2004, s. 275-284. ISSN 0028-2685.
Martínek, A., Dvořáčková, J., Honka, M., Horáček, J. a Klvaňa, P. Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia. 2004, roč. 148, č. 148, s. 45-50. ISSN 1213-8118.
Klvaňa, P., Martínek, A., Marten, P. a Dvořáčková, J. Cytology in diagnosis of pancreatic cancer. In: VII.TH CZECH-POLISH CONFERENCE ON INTERNAL MEDICINE: VII.TH CZECH-POLISH CONFERENCE ON INTERNAL MEDICINE 2002-11-22 Lázně Klimkovice.
Dvořáčková, J., Martínek, A. a Klvaňa, P. The differential diagnostic of pancreatic cystic Lesions from the cytologist´s point of view,. In: Seventh Czech - polish conference on internal medicine: Seventh Czech - polish conference on internal medicine 2002-11-22 Lázně Klimkovice. s. 26-27.
Martínek, A., Klvaňa, P., Marten, P., Lešková, M. a Dvořáčková, J. Je sonografický nález u diabetiků odlišný?. Vnitřní lékařství. 2001, s. 324-329. ISSN 0042-773X.
Mačák, J., Rydlová, M., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou. Če.-slov.Patologie. 2001, roč. 37, s. 18-22.
Horáček, J. a Dvořáčková, J. Hodnocení biologické povahy nádorů hladké svaloviny dělohy. Čs.patologie. 1991, s. 20-25.


AuthorTitleType of thesisYear
Žabková PavlaUsage of electron microscopy in field of pathologyMaster's thesis 2010 
Hruboňová VendulaComparison of Malignant and Benign Tumour Nodes in Liver TissueBachelor's thesis  
Musilová MichaelaThe Issues of automatization in bioptical and cytology laboratoryBachelor's thesis 2014 
Trubáková VeronikaHistological techniques in routine laboratory practice - one-year monitoringBachelor's thesis 2014 
Hulínová TerezaProblems of Malignant Melanoma from the Histopathological Point of View.Bachelor's thesis 2013 
Tluštíková LucieManifestations of Inflammation in Relation to Various DiseasesBachelor's thesis 2013 
Brázdová SandraMonitoring Frequency of Detection of Metastatic Deposits in Sentinel Lymph Nodes Using Special and Immunohistochemical MethodsBachelor's thesis 2012 
Tedová KateřinaPathology of Placenta - the Frequency of Inflammatory ChangesBachelor's thesis 2011 


The study of genetic changes in chordoma
Main solverdoc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Colorectal cancer molecular-genetic analysis of selected genes
Main solverdoc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Period8/2012 - 9/2013
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub