UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ivana Tovaryšová


Academic degree, name, surname:Mgr. Ivana Tovaryšová
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:personnel management
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Komunikace
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2009, MOST - Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva
kapitola v odborné knize

Možnosti a postupy snižování pracovního stresu v evropských zemích
Ivana Kazdová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociodemografická analýza města Bílovec
Ivana Kazdová, Martina Schneiderová
Year: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zpráva o činnosti pracovních skupin v rámci komunitního plánování města Bílovce
Ivana Kaniová, Ivana Kazdová, Martina SCHNEIDEROVÁ
Year: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider
Year: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Osobnostní aspekty zvládání zátěže pracovníků úřadu práce
Ivana Kazdová
Year: 2008
stať ve sborníku

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kaniová, Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ
Year: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Ivana Kaniová, Michaela Váňová
Year: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kaniová, Michaela Váňová, Ivana Kazdová, Marek Schneider
Year: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KAZDOVÁ, Ivana KANIOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2007
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNo record found.No record found.

social hub