UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ivana Tovaryšová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Ivana Tovaryšová
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:personnel management
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Komunikace. In: Komunikace a pedagogika v ochraně obyvatelstva. Ostrava: MOST - Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva, 2009.
Kazdová, I. Možnosti a postupy snižování pracovního stresu v evropských zemích. In: IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca.. Nitra. 2009.
Kazdová, I. a Schneiderová, M. Sociodemografická analýza města Bílovec. 2009.
Kaniová, I., Kazdová, I. a SCHNEIDEROVÁ, M. Zpráva o činnosti pracovních skupin v rámci komunitního plánování města Bílovce. 2009.
Kazdová, I. a Schneider, M. Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2008.
Kazdová, I. Osobnostní aspekty zvládání zátěže pracovníků úřadu práce. In: 1 česko-slovenská konference doktorandů oborů pomáhajících profesí. Ostrava: OU FF, 2008. OU FF, 2008. ISBN 978-80-7368-594-2.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory. 2008.
Kaniová, I., Kazdová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Kazdová, I., Schneider, M., Kaniová, I. a Váňová, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Kazdová, I., Schneider, M., Váňová, M. a KANIOVÁ, I. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Váňová, M., KAZDOVÁ, I., KANIOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Ostrava: Magistrát města Ostravy, 2007. Magistrát města Ostravy, 2007.
Kaniová, I., Váňová, M., Kazdová, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Magistrát města Ostravy, 2007.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. In: II. Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Ostravě. Ostrava: Magistrát města Ostravy. 2007.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Magistrát města Ostravy, 2007.


No record found.No record found.

social hub