UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

František Dorko

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. František Dorko, CSc.
Room, floor, building: ZU 209, Building ZU
Position:Head of Department
Acting Head of the Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Anatomy (Faculty of Medicine)
Institute of Histology and Embryology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1767
+420 734 524 739
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Žiak, D., Vaculová, J., Tokarčík, J., Uhligová, K., Kišková, K., Ulahel, M., Varga, Á., Dorko, F. a Dvořáčková, J. Hepatocelulární karcinom duktuloproliferace a denzita kapilár v rozhraní tumoru a parenchymu. In: XII. Bioptický meziregionální seminář. Ostrava. 2019.
Durďáková, R., Durďák, R., Mičaník, M. T. a Dorko, F. Akupunkturní dráha LI. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III . s. 76-77. ISBN 978-80-8187-030-9.
Tokarčík, J., Dorko, F. a Grussmannová, A. An anatomic variation of muscular masses of an anterior thoracic wall - case report. In: Morphology 2017: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017. s. 126-126. ISBN 978-80-263-1315-1.
Dorko, F., Durďáková, R. a Durďák, R. Anatomical study of potential connection between the acupuncture point LU5 and sympathetic reaction of spinal nerves. Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences. 2017, roč. 5, s. 187-191. ISSN 2354-323X.
Dorko, F., Grussmannová, A., Tokarčík, J., Ekrtová, T., Kovář, P. a Roman, J. Atlas vybraných kapitol anatomie člověka. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7464-941-7.
Durďáková, R., Durďák, R., Dorko, F. a Mičaník, T. Dissection of acupuncture points of the Large Intestine meridian (LI). In: 50th International Congress of the Czech Anatomical Society, 54th Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. s. 59-59. ISBN 978-80-263-1315-1.
Tokarčík, J., Dorko, F., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Hepatocelulárny karcinóm. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III 2017 Martin. s. 24-27. ISBN 978-80-8187-030-9.
Durďáková, R., Dorko, F. a Durďák, R. Influence of the Large Intestine Meridian on Bronchial Astma. In: 3rd International Conference and Expo on Herbal and Alternative medicine: Allied Journal of Medical Research 2017-09-01 London. London, UK: Allied academies, 2017. s. 36-36.
Grussmannová, A., Buroňová, V., Kredbová, B. a Dorko, F. Korelace fází menstruačního cyklu s výkonností a efektivitou tréninku u rekreačních běžkyň. In: Tělovýchovné lékařství 2017. Ostrava. 2017.
Durďáková, R., Durďák, R., Mičaník, M. T. a Dorko, F. Meridián tlustého střeva a jeho léčebné využití. In: 20. Košický mmorfologický deň: Nové prístupy a trendy výskumz v morfologických disciplínach 2017-05-25 Košice. Košice: Typopress-tlačiareň s.r.o., 2017. s. 34-36. ISBN 978-80-8129-052-7.
Grussmannová, A., Dorko, F. a Tokarčík, J. Metopism, os bregmaticum - the two variations of calvaria. In: Morphology 2017: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. Brno: Tribun EU s.r.o., 2017. s. 70-70. ISBN 978-80-263-1315-1.
Grussmannová, A. a Dorko, F. Nadpočetné kůstky na klenbě lebeční. In: 20. Košický morfologický deň: Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach 2017-05-25 Košice. Košice: Typopress-tlačiareň s.r.o., 2017. s. 40-42. ISBN 978-80-8129-052-7.
Durďáková, R., Durďák, R. a Dorko, F. Possible influence of the acupuncture on bronchial asthma. In: 2nd International Congress on Restorative and Alternative medicine: Alternative and Integrative Medicine 2017-11-06 Vienna, Austria. s. 36-36. ISSN 2324-8777.
Dorko, F., Giacintov, P., Giacintová, R., Giacintov, A., Rezek, P. a Grussmannová, A. The eye drops osmotic concentration and their utilization in keratoconjuntivis sicca treatment. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research. 2017, 3(5), s. 1785-1788. ISSN 2395-6429.
Grussmannová, A. a Dorko, F. Vzácné lokalizace nádorů skupiny Ewingova sarkomu. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III . s. 22-23. ISBN 978-80-8187-030-9.
Tokarčík, J. a Dorko, F. Anatomický pohled na játra. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 106-110. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Výborná, E. Congenital malformations of the ureter: anatomical studies. ANAT SCI INT. 2016, roč. 91, s. 290-294. ISSN 1447-6959.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Rumpel, E. Korozivní preparáty a jejich využití ve výuce anatomie. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. X-MEDIA servis, 2016. s. 18-20. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F., Durďáková, R., Durďák, R. a Švub, K. Plucná akupunktúrna dráha a jej priebeh. In: Morphology 2016: Morphology 2016 2016-09-08 Bratislava. Bratislava: Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 14-15. ISBN 978-80-223-4171-4.
Dorko, F., Durďáková, R., Durďák, R. a Švub, K. Preparace aktivních bodů na meridián plic. In: 19. Košický morfolgický deň: 19. Košický morfologický deň 2016-05-27 Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 24-26. ISBN 978-80-8129-052-7.
Pindur, T., Stach, J., Červeňová, M., Jasiok, M., Rumpel, E., Škrda, D., Tokarčík, J., Dorko, F. a Výborná, E. Preparace arterie maxillaris a jejich větví. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 84-86. ISBN 978-80-7464-813-7.
Jasiok, M., Červeňová, M., Pindur, T., Rumpel, E., Stach, J., Škrda, D., Tokarčík, J., Výborná, E. a Dorko, F. Preparace orbity. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 58-61. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F., Durďáková, R., Durďák, R. a Švub, K. Projekce akupunkturních bodů plicní dráhy na povrch těla. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 21-25. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F. Propojení anatomie s klinickými pracovišti. 2016.
Tokarčík, J., Dorko, F., Rumpel, E., Jasiok, M., Červeňová, M., Pindur, T., Stach, J. a Škrda, D. Rezy os temporale. In: Morphology 2016: Morphology 2016 2016-09-08 Bratislava. Bratislava: Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 58-58. ISBN 978-80-223-4171-4.
Rumpel, E., Jasiok, M., Červeňová, M., Pindur, T., Stach, J., Škrda, D., Tokarčík, J., Dorko, F. a Výborná, E. Řezy os temporale. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 92-95. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F. Aktivita AChe a BuChE v lymfopoetických orgánoch. In: Nové trendy a perspektívy v histológii II. Martin: Jesseniova Lekárska fakulta v Martine, 2015. Jesseniova Lekárska fakulta v Martine, 2015. s. 55-56. ISBN 978-80-89544-74-5.
Dorko, F., Výborná, E., Holibka, V., Tokarčík, J., Chyliková, J. a Horňaková, Ľ. Autonomic innervation of renal haemolymph node in rats.: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 8-8. ISSN 1213-8118.
Výborná, E., Dorko, F., Holibka, V., Tokarčík, J. a Chyliková, J. Historical overview of morphological studies of palatine tonsil: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 41-42. ISSN 1213-8118.
Tokarčík, J., Dorko, F., Výborná, E., Chyliková, J. a Bražina, D. Interactive 3D Models: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 38-39. ISSN 1213-8118.
Dorko, F., Holibka, V. a Výborná, E. Přehled topografické anatomie lidského těla. 2015.
Dorko, F. Vrodené malformácie a anomálie močových ciest.: Zborník vedeckých prác. In: Košický morfologický deň při príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. MVDr. Petra Popeska, DrSc., UVLFaF v Košiciach,: 18. Košický morfologický deň 2015-12-08 Slovenská republika, Košice. SK Košice: UVLF v Košiciach, 2015. UVLF v Košiciach, 2015. s. 27-28. ISBN 978-80-8077-480-6.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Holibka, V. Acetylcholínesterazova - ACHE pozitívna inervácia BURSA CLOACALIS (Fabricii) kurčiat. In: Lymfatický systém z pohľadu morfológie - Varia. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. s. 62-64. ISBN 978-80-8077-400-4.
Dorko, F. Historie a současnost Lékařské fakulty a Ústavu anatomie LF OU v Ostravě. Praha: Grada Publishing, 2014. Grada Publishing, 2014. s. 259-263. ISBN 978-80-247-5023-1.
Tokarčík, J., Dorko, F. a Holibka, V. Lymfadenopatia. In: Lymfatický systém z pohľadu morfológie - Varia. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. s. 62-64. ISBN 978-80-8077-400-4.
Dorko, F., Holibka, V. a Výborná, E. Přehled topografické anatomie lidského těla. 2014.
Dorko, F., Výborná, E. a Tokarčík, J. Vybrané kapitoly z anatomie III. Splanchnologie, kardiovaskulární, endokrinní a mízní systém. 2014.
Dorko, F., Výborná, E. a Tokarčík, J. Základy anatomie pro nelékařské obory. 2014.
Tokarčík, J. a Dorko, F. 3D models for teaching anatomy. Brno: Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2014. Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2014. s. 24-25.
Dorko, F., Tokarčík, J., Franková, E., Hahnová, D., Jarkuliš, V. a Pražanová, J. Anatomické štruktúry a laparoskopia: Využitie metodiky znázorňovania parasympatikových nervov v lymfopoetických orgánoch. Bratislava: ÚNIA, 2013. ÚNIA, 2013. s. 145-147. ISBN 978-80-970589-6-8.
Tokarčík, J. a Dorko, F. Anatomické štruktúry a laparoskopia: Tuberkulóza a jej súčasnosť v Slovenskej a Českej republike. Bratislava: ÚNIA, 2013. ÚNIA, 2013. s. 99-104. ISBN 978-80-970589-6-8.
Flesarova, S., Dorko, F., Maloveska, M., Massanyi, P., Formicki, G. a Łaciak, T. Distribution of AChE and BuChE - positive nerves and alterations in the rabbit thymus and bone marrow after bendiocarbamate administration. In: Bendiocarb. Pesticide exposure and toxicity in animals. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2013. s. 151-166. ISBN 978-83-7271-840-7.
Patlevič, P., Dorko, F., Švorc, P., Vašková, J. a Vaško, L. FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 37-43. ISSN 0009-2770.
Dorko, F., Horáček, J., Tokarčík, J. a Miko, M. Cholinesterase activity in quail primary lymphoid organs. BIOLOGIA. 2013, roč. 68, s. 1238-1242. ISSN 0006-3088.
Borošová, T., Dorko, F. a Bohuš, P. Inervácia ženských pohlavných orgánov a je postihnutie pri nádorových ochoreniach. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 44-49. ISBN 978-80-7464-364-4.
Hronzová, H., Tokarčík, J., Dorko, F., Jarkuliš, V., Novobilský, R., Franková, E., Hahnová, D. a Pražanová, J. NEUROTRANSMITERY A NEUROMODULÁTORY V LYMFATICKÝCH ORGÁNECH. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 65-67. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dorko, F., Horáček, J., Tokarčík, J. a Sulla, I. Neuro-vascular relationship in avian bursa cloacalis (fabricii). Prešov: Printed and published by EURODOSPRINT, s.r.o., 2013. Printed and published by EURODOSPRINT, s.r.o., 2013. s. 32-32. ISBN 978-80-263-0388-6.
Borošová, T., Boroš, E. a Dorko, F. PERINERURÁLNÁ INVÁZIA PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 104-112. ISBN 978-80-7464-364-4.
Tokarčík, J. a Dorko, F. Přístup k léčbě diabetes mellitus. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 132-135. ISBN 978-80-7464-364-4.
Boroš, E., Borošová, T., Dorko, F. a Bodnár, J. Sekundárne nádory tenkého čreva. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 136-141. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dorko, F. a Výborná, E. Vybrané kapitoly z anatomie. 2013.
Boroš, E., Borošová, T., Dorko, F. a Bodnár, J. Vyšetrenie lymfatických uzlín u kolorektálneho karcinómu a vplyv ich pozitivity na liečbu a prognózu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 146-151. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dorko, F., Tokarčík, J., Boroš, E. a Borošová, T. Změny hmotnosti a inervace thymu po experimentálním ovlivnění. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 13-15. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Horáček, J. Změny hmotnosti a invervace thymu po experimentálním ovlivnění.. In: 2. Klinicko-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2013.
Patlevič, P., Vašková, J., Vaško, L. a Dorko, F. Dôležitý nutričný faktor - vitamín A. Slovenský veterinársky časopis. 2012, roč. 37, s. 16-18. ISSN 1335-0099.
Dorko, F., Špakovská, T., Lovásová, K., Patlevič, P. a Kluchová, D. NADPH-d activity in rat thymus after the application of retinoid acid. EUR J HISTOCHEM. 2012, roč. 56, s. 35-38. ISSN 1121-760X.
Tokarčík, J., Dorko, F. a Patlevič, P. Odkaz ladzianskeho pre budúce generácie III.: Pedagogický pohĺad absolventa LF na výučbu predmetu anatómia na LF Ostravskej univerzity. Bratislava: Vydavateĺstvo ÚNIA, 2012. Vydavateĺstvo ÚNIA, 2012. s. 47-49. ISBN 978-80-970589-6-8.
Rybárová, S., Hodorová, I., Dorko, F. a Vecanová, J. Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory. 2011.
Dorko, F., Boleková, A. a Kolesár, D. Atlas anatomických modelov. 1. vyd. Košice: Equilibria, s.r.o., 2011. 367 s. ISBN 978-80-89284-91-7.
Poliak, L., Dorko, F. a Mihálik, J. Centrální žilní vstupy. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 129-132. ISBN 978-80-7368-806-6.
Dorko, F., Danko, J., Flešarová, S., Boroš, E. a Sobeková, A. Effect of pesticide bendiocarbamate on distribution of acetylcholine- and butyrylcholine-positive nerves in rabbit's thymus. EUR J HISTOCHEM. 2011, roč. 55, s. 206-209. ISSN 1121-760X.
Dorko, F. Experimentálna časť: Týmus z pohľadu anatómie, histológie a embryológie. In: Vývin a inervácia týmusu. 1. vyd. Bratislava: Asklepios, 2011. s. 86-134. ISBN 978-80-7167-156-5.
Dorko, F. Inervácia a neurotransmitery týmusu: Týmus z pohľadu anatómie, histológie a embryológie. In: Vývin a inervácia týmusu. 1. vyd. Bratislava: Asklepios, 2011. s. 35-42. ISBN 978-80-7167-156-5.
Dorko, F., Kluchová, D., Boleková, A., Špakovská, T., Borošová, T. a Lovásová, K. Influence of surgical and chemical orchidectomy on weight and distribution of AChE-nerve fibres in thymuses of adult rats. EUR J HISTOCHEM. 2011, roč. 55, s. 117-121. ISSN 1121-760X.
Boroš, E., Borošová, T. a Dorko, F. Malígne neepitelové nádory tráviacej rúry. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 14-15. ISBN 978-80-7368-806-6.
Borošová, T., Boroš, E., Tóth, R., Dorko, F. a Bohuš, P. Metastázovanie karcinomu žalúdka do lymfatických uzlín v l´avej axile. In: Morfologie a Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 23-26. ISBN 978-80-7368-806-6.
Dorko, F. Modernizácia výučby anatómie na Lekárskej fakulte UPJŠ. s. 27-28. ISBN 978-807-09787-95.
Kluchová, D., Špakovská, T., Dorko, F., Lovásová, K. a Boleková, A. Postnatal development of nitrergic and cholinergic structures in rat spinal cord. ARCH ITAL BIOL. 2011, roč. 149, s. 293-302. ISSN 0003-9829.
Špakovská, T., Dorko, F., Lovásová, K. a Kluchová, D. Prenatálna aplikacia atRA zapríčiňuje perinatálnu úmrtnost´ u potkanov. s. 92-94. ISBN 978-807-09787-95.
Dorko, F., Výborná, E. a Holibková, A. První rok výuky anatomie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 42-45. ISBN 978-80-7368-806-6.
Mihálik, J., Dorko, F. a Poliak, L. Regionálna anestézia. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 122-124. ISBN 978-80-7368-806-6.
Boroš, E., Borošová, T. a Dorko, F. Rektovaginálna fistula. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 19-22. ISBN 978-80-7368-806-6.
Borošová, T., Boroš, E., Tóth, R., Dorko, F. a Bohuš, P. Sekundárne nádory prsníka. In: Morfologie a Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 27-31. ISBN 978-80-7368-806-6.
Patlevič, P. a Dorko, F. Vitamín A v biologickom systéme. In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II. Bratislava: ÚNIA, 2011. ÚNIA, 2011. s. 135-139. ISBN 978-80-970589-3-7.
Dorko, F., Holibková, A. a Výborná, E. Aktivita cholinesteráz a ich význam v medicíne. s. 35-37. ISBN 978-80-7097-858-0.
Kluchová, D., Mihálik, J. a Dorko, F. Anatómia trupu a končatín pre študentov zubného lékarstva. 2010.
Kluchová, D., Mihálik, J. a Dorko, F. Anatomy of trunk and limbs for dental students. 2010.
Dorko, F. a Boleková, A. Aplikácia alternatívnych foriem výučby anatómie s využitím anatomických modelov a počítačového softvéru. ÚNIA, 2010. ISBN 978-80-9705-890-6.
Lovásová, K., Kluchová, D., Boleková, A., Dorko, F. a Špakovská, T. Distribution of NADPH-diaphorase and AChE activity in the anterior leaflet of rat mitral valve. EUR J HISTOCHEM. 2010, č. 54, s. 25-29. ISSN 1121-760X.
Mihálik, J. a Dorko, F. Endokrinná funkcia týmusu. s. 168-171. ISBN 978-807-09785-80.
Boroš, E., Borošová, T. a Dorko, F. Chirurgická liečba hemoroidov diodovým laserom. In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II. Bratislava: UNIA, 2010. UNIA, 2010. s. 59-61. ISBN 978-809-70589-06.
Boleková, A. a Dorko, F. Informační technologie v pregraduální výuce humánní anatomie na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích. s. 1-3.
Varga, I., Jablonská, V., Cingel, V., Kubíková, E., Dorko, F. a Polák, Š. The first histological and immunohistochemical examination of thymus in a case of fetus in fetu. ANN ANAT. 2010, č. 192, s. 232-236. ISSN 0940-9602.
Dorko, F. Týmus - centrálny lymfatický orgán s endokrinnou funkciou. Folia Medica Cassoviensia. 2010, s. 48-51. ISSN 1337-7817.
Dorko, F. Vplyv vybraných faktorov na vel´kost´ a hmotnost´ týmusu. s. 19-21. ISBN 978-808-88669-09.
Dorko, F. Klinicko - diagnostický význam cholinesteráz. Equilibria, 2009. ISBN 978-80-8928-430-6.
Špakovská, T., Lovásová, K., Dorko, F. a Kluchová, D. NADPH-d pozitívne neuróny v hipokampe potkana počas postnatálného vývoja. Košice: Equilibria, 2009. Equilibria, 2009. ISBN 978-80-970589-0-6.
Kluchová, D., Lovásová, K., Špakovská, T., Dorko, F. a Boleková, A. Neonatálna mortalita a malformácie u potkana po aplikácii vitamínu A. Equilibria, 2009. ISBN 978-808928-430-6.
Dorko, F. Porovnávacia štúdia lokalizácie ACHE - pozitívnych a NADPH-diaforázových vláken v týmusoch potkanov. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova fakulta v Martine, 2009. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova fakulta v Martine, 2009. ISBN 978-80-8886-666-4.
Lovásová, K., Boleková, A., Dorko, F. a Špakovská, T. Postnatálne obdobie vývoja a nitrergická aktivita nervovocievnych štruktúr komorového myokardu. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lékárska fakulta v Martine, 2009. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lékárska fakulta v Martine, 2009. ISBN 978-80-8886-666-4.
Dorko, F. Teratogenný vplyv kyseliny retinolovej na vývoj potkanov. Košice: Equilibria, 2009. Equilibria, 2009. ISBN 978-80-8928-430-6.
Dorko, F., Boleková, A., Kluchová, D., Lovásová, K. a Špakovská, T. Vplyv dávkovanej stravy na hmotnost´ týmusu u kurčiat. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2009. ISBN 978-80-8886-666-4.
Dorko, F. Lokalizácia AChE a BuChE - pozitívnych nervových štruktúr v týmuse po ovplyvnení bendiokarbamátom. Košice: Univerzita veterinárskeho lékárstva, 2008. Univerzita veterinárskeho lékárstva, 2008. ISBN 978-80-8077-090-7.
Dorko, F., Kluchová, D., Boleková, A., Lovásová, K. a Špakovská, T. Lokalizácia NADPH-d pozitívnych štruktúr v týmuse potkana po aplikácii vitamínu. ISBN 978-80-8886-659-6.
Lovásová, K., Kluchová, D., Dorko, F., Boleková, A. a Špakovská, T. Morfologické aspekty aplikácie syntetického vitamínu A. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lékarska fakulta, 2008. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lékarska fakulta, 2008. ISBN 978-80-8886-659-6.
Lovásová, K., Kluchová, D., Dorko, F., Boleková, A., Ništiar, F., Špakovská, T., Patlevič, P. a Daxnerová, Z. Prenatálna aplikácia vysokých dávok vitamínu A - teratogénny vplyv na morfogenézu vyvíjajúceho sa plodu. s. 49-49.
Kluchová, D., Lovásová, K., Dorko, F. a Boleková, A. Príručka pre štúdium anatómie ludského tela. 2008.
Dorko, F. Vitamín A (retinol) a jeho účinky na organizmus. Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2008. ISBN 978-80-89284-30-6.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
1AN1LNormální anatomie I.
1AP1LNormální anatomie I. - pitevní blok
2AN2LNormální anatomie II.
2AP2LNormální anatomie II. - pitevní blok
1ANE1Anatomie 1 - cvičení
1ANF1Anatomie 1 - cvičení
1ANR1Anatomie 1 - přednáška
2ANE2Anatomie 2 - cvičení
2ANF2Anatomie 2 - cvičení
2ANR2Anatomie 2 - přednáška
ANANKAnatomie
ANANTAnatomie
ANAR1Anatomie 1 - přednáška
ANAR2Anatomie 2 - přednáška
ANASPAnatomie pro sociální pracovníky
ANAT1Anatomie 1 - přednáška
ANAT2Anatomie 2 - přednáška
ANRA1Anatomie 1
ANRA2Anatomie 2
ANRE1Anatomie 1 - cvičení
ANRE2Anatomie 2 - cvičení
ANRF1Anatomie 1 - cvičení
ANRF2Anatomie 2 - cvičení
ANRK1Anatomie 1
ANRK2Anatomie 2
ANTKSAnatomie
ANVM1Anatomie 1 - cvičení
ANVM2Anatomie 2 - cvičení
ANVZ1Anatomie1 - cvičení
ANVZ2Anatomie2 - cvičení
ANZK1Anatomie
ANZZ1Anatomie
AN1LFNormální anatomie I.
AN1VPAnatomie 1
AN2LFNormální anatomie II.
AN2VPAnatomie 2
AN3LFNormální anatomie III.
AP1LFNormální anatomie I. - pitevní blok
AP2LFNormální anatomie II. - pitevní blok
KTALFTopografická anatomie
XANBTAnatomie pro BT
0IAE1Anatomie 1 - cvičení
0IAE2Anatomie 2 - cvičení
0IAF1Anatomie 1 - cvičení
0IAF2Anatomie 2 - cvičení
0IAN1Anatomie 1 - přednáška
0IAN2Anatomie 2 - přednáška
0IA01Anatomie 1 - přednáška
0IA02Anatomie 2 - přednáška
0IA21Anatomie pro sociální pracovníky 1
0IA22Anatomie pro sociální pracovníky 2
0IKN1Anatomie
0IKS1Anatomie 1
0IKS2Anatomie 2
0IKZ1Anatomie
0INK1Anatomie 1
0INK2Anatomie 2
0INT1Anatomie 1 - cvičení
0INT2Anatomie 2 - cvičení
0IRA1Anatomie 1 - cvičení
0IRA2Anatomie 2 - cvičení
0IRK1Anatomie 1
0IRK2Anatomie 2
0ISP1Anatomie pro sociální pracovníky 1 - cv.
0ISP2Anatomie pro sociální pracovníky 2 - cv.
0IVP1Anatomie 1 - cvičení
0IVP2Anatomie 2 - cvičení
0IVZ1Anatomie 1 - cvičení
0IVZ2Anatomie 2 - cvičení
0IXA1Anatomie pro BT
0IZK1Anatomie 1
0IZK2Anatomie 2
0IZL1Anatomie 1 - cvičení
0IZL2Anatomie 2 - cvičení
0IZZ1Anatomie 1 - cvičení
0IZZ2Anatomie 2 - cvičení
1NKANAnatomie
1ZAN1Anatomie
O1ANTAnatomie
1ANP1Anatomie 1
1ANR1Anatomie 1
2ANP2Anatomie 2
2ANR2Anatomie 2


No record found.Klinická anatomie dutiny hrudní. Invazivní přístupy do dutiny hrudní.
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2018 - 11/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Inovace praktické výuky anatomie s využitím korozivních preparátů.
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Dissection of the acupuncture path of the large intestine on upper limbs of human cadavers focusing on the topography of accupuncture points and their connection with the lung accupuncture path.
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Projection of traditional chinese medicine acupuncture points on the human body and the scientific backing of acupuncture meridians
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace praktické výuky topografické anatomie.
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Location NO-positive structures in lymphoid tissues affected cancer
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub