UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Fádi Fakhouri

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Fádi Fakhouri
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:pathological anatomy
Department/ Faculty: Institute of Pathology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Fakhouri, F. Kazuistika BIO č. 1095/2017. In: XI. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2018.
Fakhouri, F. Kazuistika BIO č. 15334/2017. In: XI. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2018.
Hozáková, L., Rožnovský, L., Fakhouri, F., Doležílková, J. a Janout, V. Uzlinový syndrom u nemoci z kočičího škrábnutí dětí a dospělých. Časopis lékařů českých. 2018, roč. 157, 3(157), s. 146-151. ISSN 0008-7335.
Fakhouri, F. Kazuistika BIO č. 11482/16. In: X. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2017.
Fakhouri, F. Kazuistika BIO č. 15603/16. In: X. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2017.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 77-78. ISBN 978-80-906205-5-1.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Buzrla, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R. a Fakhouri, F. Neobvyklý nález v oblasti duodena a vaterské papily - kazuistika 2 případů. s. 40-40. ISSN 1210-7875.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Transplacentární přenos cytmegalovirové infekce sdružený s mnohočetnými vývojovými vrozenými vadami. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 155-158. ISBN 978-80-7464-364-4.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
PT1LFPatologie I.
PT2LFPatologie II.
0IPAKPatologie
0IP10Patologie
0IP12Patologie
0IP14Patologie


AuthorTitleType of thesisYear
Kramná DagmarDetection of Helicobacter Pylori in Patients with GastritisBachelor's thesis 2019 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

social hub