UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

David Kaspřák

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. David Kaspřák
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Environmental Center
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Ševčík, J., Kaspřák, D. a Tóthová, A. Molecular phylogeny of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae) revisited: position of Manotinae, Metanepsiini, and other enigmatic taxa as inferred from multigene analysis. SYST ENTOMOL. 2013, roč. 38, s. 654-660. ISSN 0307-6970.

All publications

Kaspřák, D., Kerr, P., Sýkora, V., Tóthová, A. a Ševčík, J. Molecular phylogeny of the fungus gnat subfamilies Gnoristinae and Mycomyinae, and their position within Mycetophilidae (Diptera). Systematic entomology. 2019, 44(1), s. 128-138. ISSN 1365-3113.
Kořístek, Z., Gumulec, J., Kaspřák, D. a Šimetka, O. Trombotická mikroangiopatie - proč je důležité ji nepodceňovat?. In: XII. interní medicína pro praxi, VIII. Olomouc kazuistická konference ambulantních internistů. Olomouc. 2017.
Drozd, P., Volf, M., Šigut, M., Šipoš, J., Pyszko, P., Kotásková, N., Kaspřák, D., Hodeček, J., PLATKOVÁ, H., Dorňák, O., KIRSTOVÁ, M. a Novotný, V. .: Wazzup? Výskum trofických interakcí hmyzu pomocí vysokozdvižné plošiny. In: X. lepidopterologické kolokvium. Zvolen. 2016.
Ševčík, J., Kaspřák, D. a Rulik, B. A new species of Docosia Winnertz from Central Europe, with DNA barcoding based on four gene markers (Diptera, Mycetophilidae). ZooKeys. 2016, č. 549, s. 127-143. ISSN 1313-2989.
Ševčík, J., Kaspřák, D. a Rulik, B. A new species of Docosia Winnertz from Central Europe, with DNA barcoding based on four gene markers (Diptera, Mycetophilidae). ZooKkeys. 2016, č. 549, s. 127-143. ISSN 1313-2989.
Ševčík, J., Kaspřák, D., MANTIČ, M., Fitzgerald, S., Ševčíková, T., Tóthová, A. a Jaschhof, M. Molecular phylogeny of the megadiverse insect infraorder Bibionomorpha sensu lato (Diptera). PeerJ. 2016, č. 4, ISSN 2167-8359.
Hippa, H., Kaspřák, D., Kahar, S. R. H. A. a Ševčík, J. Two new Oriental species of Paramanota Tuomikoski (Diptera: Mycetophilidae), with DNA sequence data. RAFFLES B ZOOL. 2016, č. 64, s. 360-367. ISSN 0217-2445.
Drozd, P., Šipoš, J., Volf, M., Šigut, M., Pyszko, P., KOTÁSKOVÁ, N., Hodeček, J., Kaspřák, D., Platková, H., Dorňák, O., Kirstová, M., Vavrošová, L. a Novotný, V. Wazzup? Canopy research of insect trophic interactions using aerial working platform. In: XXV International Congress of Entomology: XXV International Congress of Entomology Program Book 2016-09-25 Orlando. Orlando: Entomological Society of America, 2016. s. 406-406.
Drozd, P., Šipoš, J., Volf, M., Šigut, M., Pyszko, P., KOTÁSKOVÁ, N., Hodeček, J., Kaspřák, D., Platková, H., Dorňák, O., Kirstová, M., Vavrošová, L. a Novotný, V. Wazzup? Výzkum trofických interakcí hmyzu pomocí vysokozdvižné plošiny. In: X. lepidopterologické kolokvium: Zborník abstraktov z konferencie 27.októbra 2016 2016-10-27 Zvolen. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2016. s. 9-9. ISBN 978-80-89304-18-9.
Šipoš, J., Šigut, M., Volf, M., KOTÁSKOVÁ, N., Drozd, P., Plátková, H., Hodeček, J., Pyszko, P. a Kaspřák, D. Kolik úsilí a korun stojí herbivoři z korun?: Vysokozdvižná plošina pro sběr hmyzu ze stromového patra. In: ZOOLOGICKÉ DNY Ostrava 2014: Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014 2014-02-06 Ostrava. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2014. Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2014. s. 199-200. ISBN 978-80-87189-16-0.
Šipoš, J., Šigut, M., Volf, M., KOTÁSKOVÁ, N., Drozd, P., Plátková, H., Hodeček, J., Pyszko, P. a Kaspřák, D. Kolik úsilí a korun stojí herbivoři z korun?: Vysokozdvižná plošina pro sběr hmyzu ze stromového patra. In: ZOOLOGICKÉ DNY Ostrava 2014: Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014 2014-02-06 Ostrava. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2014. s. 199-200. ISBN 978-80-87189-16-0.
Ševčík, J., Kaspřák, D., MANTIČ, M., Ševčíková, T. a Tóthová, A. Molecular phylogeny of the fungus gnat family Diadocidiidae and its position within the infraorder Bibionomorpha (Diptera). ZOOL SCR. 2014, roč. 43, č. 43, s. 370-378. ISSN 0300-3256.
Ševčík, J., Kaspřák, D. a Tóthová, A. Molecular phylogeny of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae) revisited: position of Manotinae, Metanepsiini, and other enigmatic taxa as inferred from multigene analysis. SYST ENTOMOL. 2013, roč. 38, s. 654-660. ISSN 0307-6970.
Ševčík, J., Kaspřák, D. a MANTIČ, M. New records of nematocerous Diptera from Muránska planina National park (Central Slovakia). Časopis Slezského zemského Muzea Opava (A). 2013, roč. 62, č. 62, s. 185-189. ISSN 1211-3026.
Drozd, P., Šipoš, J., Volf, M., Hodeček, J., Kaspřák, D., KOTÁSKOVÁ, N., Platková, H., Pyszko, P. a ŠIGUT, M. Wazzuuuup? Jak hledat hmyz v korunách stromů. In: Ekologie 2013, Brno - 4. konference České společnosti pro ekologii: Ekologie 2013, Brno - 4. konference České společnosti pro ekologii, Program a sborník abstraktů 2013-10-18 Brno. Brno: Česká společnost pro ekologii, 2013. Česká společnost pro ekologii, 2013. s. 100-100.


No record found.No record found.No record found.

social hub