UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Centre for Epidemiological Research

Jana Janoutová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 370, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 733 784 093
+420 553 46 1798
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Epidemiological study of new oral anticoagulants: Epidemiologická studie nových perorálních antikoagulancií. Klinická Farmakologie a Farmacie. 2018, roč. 32, 2(2), s. 3-7. ISSN 1212-7973.
Janoutová, J., Ambroz, P., Kovalová, M., Machaczka, O., Vařechová, K., Zatloukalová, A., Mrázková, E., Košta, O., Hálová, A., Hosák, L. a Janout, V. Epidemiology of mild cognitive impairment. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, 114(3), s. 284-289. ISSN 1210-7859.
Petřeková, K., Svrčinová, P., Horká, V., Janoutová, J. a Bužga, M. Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci. Praktický lékař. 2018, roč. 98, č. 1, s. 36-41. ISSN 0032-6739.
Machaczka, O., Homza, M., Polievka, P., Zatloukalová, A., Janoutová, J. a Janout, V. Optoelektronické skenování jako nástroj pro měření antropometrických rozměrů dolních končetin. Praktický lékař. 2018, roč. 98, 3(3), s. 121-126. ISSN 0032-6739.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M., Machaczka, O. a Janout, V. Pacienti užívající nová perorální antikoagulancia - výsledky epidemiologické studie. Profese online. 2018, roč. 11, 1(1), s. 1-8. ISSN 1803-4330.
Machaczka, O., Homza, M., Janoutová, J., Zatloukalová, A. a Janout, V. Srovnání ankle brachial indexu s ultrasonografickým vyšetřením tepen dolních končetin u diabetiků. Praktický lékař. 2018, roč. 98, 2(2), s. 88-95. ISSN 0032-6739.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M., Machaczka, O. a Janout, V. Užívání nových antikoagulancií - předběžné výsledky epidemiologické studie a možná doporučení. Remedia. 2018, roč. 28, 2(2), s. 181-185. ISSN 0862-8947.
Šerý, O., Janoutová, J., Ewerlingová, L., Hálová, A., Lochman, J., Janout, V., Khan, N. a Balcar, V. CD36 gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease. BIOCHIMIE. 2017, č. 135, s. 46-53. ISSN 0300-9084.
Horák, S., Sovová, E., Pastucha, D., Konečný, P., Radová, L., Calabová, N., Janoutová, J. a Janout, V. Comprehensive Group Therapy of Obesity and Its Impact on Selected Anthropometric and Postural Parameters. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2017, č. 25, s. 326-331. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Dalecká, A., Vašendová, V., Janoutová, J. a Janout, V. How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?. REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH. 2017, roč. 32, č. 1-2, s. 177-183. ISSN 0048-7554.
Káňová, M., Sklienka, P., Kula, R., Burda, M. a Janoutová, J. Incidence and risk factors for delirium development in ICU patients - a prospective observational study. Biomedical Papers. 2017, roč. 2017, 161(2), s. 187-196. ISSN 1213-8118.
Ambroz, P., Janoutová, J., Machaczka, O., Kovalová, M., Zatloukalová, A., Vařechová, K., Košta, O., Tomášková, H., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?. Česka Gynekologie. 2017, roč. 82, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-7832.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Profese online. 2017, roč. 10, č. 2, s. 1-9. ISSN 1803-4330.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Fedičová, M., Janout, V. a Homza, M. Studie nových antikoagulancií - dílčí výsledky. Praktický lékař. 2017, roč. 97, 6(6), s. 259-263. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. ISSN 1804-7874.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H., Janoutová, J., Jiřík, V. a Janout, V. A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 18-25. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Machaczka, O., Miturová, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Janoutová, J., Velická, H. a Janout, V. AIR POLLUTION AND POTENTIAL HEALTH RISK IN OSTRAVA REGION - A REVIEW. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 4-17. ISSN 1210-7778.
Machaczka, O., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Ankle brachial index a jeho interpretace u diabetiků. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 107-113. ISSN 0032-6739.
Šerý, O., Hlinecká, L., Povová, J., Bonczek, O., Zeman, T., Janout, V., Ambroz, P., Khan, N. A. a Balcar, V. J. Arachidonate 5-lipoxygenase (ALOX5) gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease and body mass index. J NEUROL SCI. 2016, roč. 52, č. 362, s. 27-32. ISSN 0022-510X.
Jiřík, V., Machaczka, O., Ovesná, V., Miturová, H., Holendová, E., Janoutová, J. a Janout, V. BIOAEROSOLS IN THE SUBURBS OF OSTRAVA DURING A ONE YEAR PERIOD. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 55-60. ISSN 1210-7778.
Janoutová, J., Janáčková, P., Šerý, O., Zeman, T., Ambroz, P., Kovalová, M., Vařechová, K., Hosák, L., Jiřík, V. a Janout, V. Epidemiology and risk factors of schizophrenia. NEUROENDOCRINOL LETT. 2016, roč. 37, č. 1, s. 1-8. ISSN 0172-780X.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Hearing Loss in Persons Exposed and not Exposed to Occupational Noise. J Int Adv Otol. 2016, roč. 12, č. 1, s. 49-54. ISSN 1308-7649.
Vařechová, K., Janoutová, J. a Janout, V. Karcinom močového měchýře a kouření-přehledový článek. Urologické listy. 2016, roč. 14, č. 1, s. 32-35. ISSN 1214-2085.
Ambroz, P., Janoutová, J. a Janout, V. Karcinom plic a HPV infekce: Lung cancer and HPV infections. Hygiena. 2016, roč. 61, č. 4, s. 172-175. ISSN 1802-6281.
Pohlídalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 114-121. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K., Bužga, M. a Janoutová, J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 2, s. 82-86. ISSN 0032-6739.
Janoutová, J., Siváková, L., Máslová, L., Hozák, A., Vařechová, K. a Janout, V. Popis familiární formy Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, roč. 65, č. 2, s. 145-148. ISSN 1210-7913.
Vařechová, K., Provazníková, L., Janoutová, J., Dančík, P. a Janout, V. Profesionální rizika u karcinomu močového měchýře-přehled problematiky a výsledky pilotní studie. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 54-64. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Kovalová, M., Tomášková, H., Janoutová, J., Sachová, P., Záthurecký, E., Šichnárek, J., Vojkovská, K. a Janout, V. Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 33-39. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 12-22. ISSN 0032-6291.
Janoutová, J., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Is Mild Cognitive Impairment a Precursor of Alzheimer's Disease? Short Review.. Cent Eur J Public Health. 2015, roč. 23, č. 4, s. 365-367. ISSN 1210-7778.
Povová, J., Dalecká, A., Tomášková, H., Vařechová, K. a Janout, V. Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě. Hygiena. 2015, roč. 60, č. 3, s. 102-106. ISSN 1802-6281.
Kopecký, J., Povová, J. a Janout, V. Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty. Urologie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 3, s. 106-108. ISSN 1213-1768.
Povová, J., Dalecká, A., Hývnarová, L., Tomášková, H., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Srovnání rizika z kouření cigaret a vodní dýmky: Comparison of risks from smoking cigarttes and water pipe. Praktický lékař. 2015, roč. 95, č. 3, s. 127-130. ISSN 0032-6739.
Dančík, P., Povová, J., Vařechová, K. a Janout, V. Urolitiáza a obezita. Urologie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 3, s. 99-101. ISSN 1213-1768.


AuthorTitleType of thesisYear
Machaczka OndřejAssessment of blood pressure index validity in diabetic patientsDoctoral thesis 2018 
Petřeková KarinEpidemiological study evaluating the efficacy of bariatric therapy, nutritional profile and changes in eating bariatric patients. THESISDoctoral thesis 2018 
Zatloukalová AnnaEpidemiological study of new anticoagulantsDoctoral thesis 2018 
Káňová MarcelaIncidence of delirium in criticaly ill patientsDoctoral thesis 2017 
Vidličková IvanaImportance of Specific IgA Antibodies and KFR Antibodies for Diagnosis of Mumps EpidemicAdvanced thesis 2017 
Honkyšová SabinaRisk factors for mild cognitive impairmentMaster's thesis 2018 
Fedičová MagdalénaIssue of anticoagulantsMaster's thesis 2017 
Sobková AnežkaAnkle-brachial index at diabeticMaster's thesis 2017 
Brímusová MartinaAdolescents education in the issue of smokingMaster's thesis 2015 
Dalecká AndreaPrevalence Of Smoking Among Medical StudentsMaster's thesis 2015 
Matulová PetraBreast cancer- Preventive care in asymptomatic individuals from high-risk cancer families and patients with genetic predisposition.Master's thesis 2015 
Vaclaviková TerezaPrevalence of overweight and obesity in selected population groupsMaster's thesis 2014 
Zatloukalová AnnaIssue of selected skin diseasesMaster's thesis 2014 
Hývnarová LenkaEffects of smoking hookahs and other tobacco products on healthMaster's thesis 2013 
Vaníčková LucieProblems of eating of adolescent, recommendations and realityMaster's thesis 2013 
Křížková VeronikaThe influence of genetic factors on the emergence of Alzheimer's diseaseMaster's thesis 2012 
Lehnertová JanaRisk Factors of Alzheimer´s diseaseMaster's thesis 2012 
Hrozková PetraPrevalence of obesity and overweight in selected populationsMaster's thesis 2011 
Kalecká MarieVegetable and fruit intake in a selected population groupMaster's thesis 2011 
Vašendová VeronikaEpidemiology of neurodegenerative diseases of the central nervous systemBachelor's thesis 2017 
Dydowiczová TerezaAdditivesBachelor's thesis 2016 
Bušina ZdeněkEating habits of selected age groupsBachelor's thesis 2015 
Ferfecká AlicePrevalence of overweight and obesity in preschool childrenBachelor's thesis 2014 
Šuráňová AnežkaMetabolic syndromeBachelor's thesis 2014 
Dalecká AndreaThe Issue Of Tobacco AddictionBachelor's thesis 2013 
Janáčková PetraEpidemiology of SchizophreniaBachelor's thesis 2013 
Matulová PetraHealth risks and possibilities for prevention in patients with Marfan syndrome.Bachelor's thesis 2013 
Tekielová DenisaPhysical activity in childhoodBachelor's thesis 2012 
Tratschke IvaMeals celiac disease patientsBachelor's thesis 2012 
Zatloukalová AnnaEpidemiology of skin tumoursBachelor's thesis 2012 
Hývnarová LenkaComparison of the negative effects of smoking hookahs and cigarettes on healthBachelor's thesis 2011 
Stuchlá AlexandraDietary fiber- its importance in our dietBachelor's thesis 2011 


Prevalence of smoking among students of Faculty of Medicine
Main solverdoc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub