The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies

Ivana Tovaryšová


Academic degree, name, surname:Mgr. Ivana Tovaryšová
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:personnel management
Department (Faculty): Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Komunikace
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2009, MOST - Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva
specialist book chapter

Možnosti a postupy snižování pracovního stresu v evropských zemích
Ivana Kazdová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociodemografická analýza města Bílovec
Ivana Kazdová, Martina Schneiderová
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Zpráva o činnosti pracovních skupin v rámci komunitního plánování města Bílovce
Ivana Kaniová, Ivana Kazdová, Martina SCHNEIDEROVÁ
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Osobnostní aspekty zvládání zátěže pracovníků úřadu práce
Ivana Kazdová
Year: 2008
abstract in proceedings

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kaniová, Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Ivana Kaniová, Michaela Váňová
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KAZDOVÁ, Ivana KANIOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kaniová, Michaela Váňová, Ivana Kazdová, Marek Schneider
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2007
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.No record found.

rss
social hub