UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Intensive Medicine and Forensic Studies

Igor Dvořáček

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 123, Building ZY
Position:Head of Department
Research interests and teaching:forensic medicine
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1500
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Handlos, P., Marecova, K., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Dobias, M. Fatal Hemorrhage from an Arteriovenous Fistula. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. 2018, roč. 63, s. 1577-1581. ISSN 0022-1198.
Handlos, P., Uvira, M., Marecová, K., Staňková, M., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Joukal, M. Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution. Journal of Forensic Sciences. 2018, roč. 63, 63(2), s. 626-630. ISSN 0022-1198.
Handlos, P., Dvořáček, I., Marecová, K. a Uvíra, M. Dopravní úraz cyklisty. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2017, s. 66-69. ISSN 1338-4589.
Handlos, P., Uvíra, M., Marecova, K., Staňková, M., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Joukal, M. Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution. Journal of Forensic Sciences. 2017, ISSN 0022-1198.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Smatanová, M., Ihnát, P. a Dvořáček, I. Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia). Soudní lékařství. 2017, roč. 62, 62(2), s. 18-21. ISSN 1210-7875.
Handlos, P., Světlík, I., Dobiáš, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Joukal, M., Marecová, K. a Horáčková, L. RADIOUHLÍKOVÉ DATOVÁNÍ KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ V BĚŽNÉ SOUDNĚ LÉKAŘSKÉ PRAXI. Chemické listy. 2017, s. 445-448. ISSN 1213-7103.
Handlos, P., Svetlik, I., Dobias, M., Joukal, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Marecova, K. a Horackova, L. Radiuhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi. Chemické listy. 2017, roč. 111, s. 445-448. ISSN 0009-2770.
Handlos, P., Dokoupil, M., Staňková, M., Joukal, M., Dvořáček, I., Uvíra, M. a Smatanová, M. Fluid content in the pleural cavity protects internal structures against heat. FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY. 2016, roč. 12, s. 497-501. ISSN 1547-769X.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Ihnát, P., Tomášková, H., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious. RESUSCITATION. 2016, roč. 103, s. 66-70. ISSN 0300-9572.
Dvořáčková, J., Bielniková, H., Kukutschová, J., Peikertová, P., Filip, P., Zeleník, K., Komínek, P., Uvírová, M., Pradna, J., Čermáková, Z. a Dvořáček, I. Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study. BIOMEDICAL PAPERS. 2015, roč. 159, s. 87-92. ISSN 1804-7521.
Dvořáčková, J. a Dvořáček, I. Patologické nálezy při ARDS - cytologie a histologie. In: ARDS v klinické praxi. Praha: Maxdorf, 2015. s. 396-416. ISBN 978-80-7345-447-0.
Dvořáček, I. a Valerián, L. FRENŠTÁT.... In: Ostrava v urgentní péči 2014, Sborník přednášek. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 38-39. ISBN 978-80-7464-508-2.
Karkoška, J., Kalalb, M., Handlos, P., Dvořáček, I., Peprla, J. a Lonsky, V. Můžeme se společně podílet na léčbě pacienta?. ISBN 978-80-260-6083-3.
Handlos, P. a Dvořáček, I. Myxoidní degenerace srdečních chlopní jako příčina náhlého úmrtí. ISBN 978-80-260-6083-3.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Ostravské dny forenzních věd 2014 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2014.
Dokoupil, M., Dvořáček, I. a Martínek, L. Dvojdobá ruptura srdce. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účasti. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Handlos, P., Dvořáček, I. a Dokoupil, M. Iatrogenní amputace břišní aorty. In: XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. Kouty nad Desnou. 2013.
Staňková, M. a Dvořáček, I. Interpretace toxikologických nálezů a jejich úskalí. ISBN 978-80-260-4703-2.
Dvořáček, I., Smatanová, M., Staňková, M., Sklienka, P. a Dokoupil, M. Metanol 2012. Slovenská súdnolekárska spoločnosť. 2013, roč. 3, s. 13-16. ISSN 1338-4589.
Dvořáčková, J. a Dvořáček, I. Pitva. 2013.
Dvořáček, I. Soudní lékařství. 2013.
Handlos, P., Staňková, M. a Dvořáček, I. Suicidium propanbutanem. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí 2013. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Handlos, P., Karkoška, J. a Dvořáček, I. Tkáňové odběry prováděné ve FN Ostrava. In: XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. Kouty nad Desnou. 2013.
Ihnát Rudinská, L., Švancerová, M., Dvořáček, I. a Smatanová, M. Analýza samovražd v Moravskosliezkom kraji r. 2006-2010, Perspektíva komparativných štúdií.. In: 3. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou.. Košice. 2012.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Ostravské dny forensních věd 2012 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2012.
Smatanová, M. a Dvořáček, I. MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ I. 2011.
Dvořáček, I. a Dokoupil, M. MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ II. 2011.
Dokoupil, M. a Dvořáček, I. MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ III. 2011.
Dvořáček, I. Nakládání s tělem zemřelého. 2011.
Smatanová, M., Dvořáček, I. a Handlos, P. OBRAZOVÝ ATLAS NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH U NÁHLÝCH ÚMRTÍ II.. 2011.
Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Ihnát Rudinská, L. Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí I.. 2011.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Ostravské dny forensních věd 2011 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2011.
Ihnát Rudinská, L., Švancerová, M. a Dvořáček, I. Pitevný nález při intoxikácií medikamenty. In: Ostravské toxikologické dny: Sborník přednášek Ostravské toxikologické dny Trojanovice. Fakultní nemocnice (Ostrava, Česko). Ústav soudního lékařství, 2011. ISBN 978-80-254-9626-8.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Pitva I. přirozená smrt. 2011.
Dvořáček, I. a Dokoupil, M. Pitva II. dopravní úrazy. 2011.
Dvořáček, I. Pitva III. násilné úmrtí. 2011.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Pitva IV. neznámá totožnost. 2011.
Dvořáček, I. a Dokoupil, M. Pitva V. intoxikace neznámou látkou. 2011.
Dvořáček, I. Pitva VI. tělo v hnilobném rozkladu. 2011.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Pitva VII. kosterní nález. 2011.
Pleva, L. a Dvořáček, I. 3. Trilaterální sympozium [Workshop]. ROŽNOV p. Radhoštěm, Česká republika. 2011.
Drábková, J. a Dvořáček, I. Kazuistiky: Proč jsou tak oblíbené a poučné i v době EBN - medicíny založené na důkazech? Jaké poučení si lze odnést z jednotlivých případů a akcí? Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách.. ISBN 978-80-7372-591-4.
Dvořáček, I. Ostravské dny forensních věd 2010 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2010.
Dvořáček, I. Posudek na živou osobu z pohledu soudního lékaře. s. 18-19. ISBN 978-80-254-8151-6.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L., Veselý, J. a Aufart, J. Projekt ?Trenažery terenních situací?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 52-54. ISBN 978-80-7368-697-0.
Gebauerová, V., Kurka, P., Staňková, M., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Sekční nález při otravě antipsychotiky. s. 20-20. ISBN 978-80-254-8151-6.
Dvořáček, I., Smatanová, M. a Dokoupil, M. Domácí násilí v soudně lékařské praxi. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Dvořáček, I., Smatanová, M. a Dokoupil, M. Domácí násilí v soudně lékařské praxi. ISBN 978-80-254-4418-4.
Vřeský, B. a Dvořáček, I. Neobvyklá identifikace mrtvého. ISBN 978-80-254-4418-4.
Vřeský, B. a Dvořáček, I. Neobvyklá identifikace mrtvého. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L. a Veselý, J. Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L. a Veselý, J. Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. ISBN 978-80-254-4418-4.
Kopáček, I., Ječmínek, V., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Příčiny úmrtí u dopravních nehod. ISBN 978-80-254-4418-4.
Kopáček, I., Ječmínek, V., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Příčiny úmrtí u dopravních nehod. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Dvořáček, I., Valerián, L., Smatanová, M. a Dokoupil, M. Železniční neštěstí ve Studénce. ISBN 978-80-254-4418-4.
Dvořáček, I., Valerián, L., Smatanová, M. a Dokoupil, M. Železniční neštěstí ve Studénce. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, ISSN 1211-7080.
Dvořáček, I. .: Fungování znaleckých komisí.
Dvořáček, I. a Valerián, L. Přepečlivý tatínek. Kriminalistický sborník 2. 2008, s. 6-14.
Dvořáček, I. Sexuálně motivovaná agrese v praxi.
Dvořáček, I. Sexuálně motivovaná agrese z pohledu soudního lékaře. Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2/2008. 2008, roč. 2008, ISSN 1212-3048.
Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Smatanová, M. Tramvajové neštěstí z pohledu soudního lékařství.
Staňková, M., Kurka, P., Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Smatanová, M. Drogy a polytraumata. In: Sborník abstrakt.
Staňková, M., Kurka, P., Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Smatanová, M. Drogy a polytraumata. In: Sborník abstrakt.
Valerián, L. a Dvořáček, I. Krkavčí matka. In: Sborník abstrakt.
Dvořáček, I. Medicínské právo. 2007.
Valerián, L. a Dvořáček, I. Negativní jevy při práci na místě činu , pochybení ohledávajících lékařů a Policie ČR při výjezdu na místo násilného trestného činu.. In: Sborník abstrakt.
Dvořáček, I. Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR. In: Sborník abstrakt.
Dvořáček, I. Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR.. In: Sborník abstrakt.
Dokoupil, M. a Dvořáček, I. Autoerotika a sniffing. Brno : Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006. Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006.
Dvořáček, I. Dlouhodobé uložení těla ve vodě a modifikace nálezu při pitvě. Brno : Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006. Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006.
Dvořáček, I. Otrava thaliem. Brno: Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006. Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006.
Dvořáček, I. Otrava tisem. Brno: Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006. Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006.
Dvořáček, I. Význam soudního lékařství při objasňování mravnostní trestné činnosti.
Dvořáček, I. .: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů. Dům techniky Ostrava : Celostátní školení pracovníků bezpečnosti práce, 2005. Celostátní školení pracovníků bezpečnosti práce, 2005.
Dvořáček, I. Augmentace. Bratislava: 45.Májová súdnolekárská konferencia s medzinárodnou účasťou , 2005. 45.Májová súdnolekárská konferencia s medzinárodnou účasťou , 2005.
Dvořáček, I. Ekonomické aspekty vyšetřování hladiny alkoholu v krvi a jejich dopad na rozhodování v praxi. Praha : Pracovní dny v soudním lékařství, 2005. Pracovní dny v soudním lékařství, 2005.
Dvořáček, I. Krkavčí matka. Ostravice: XIII. Ostravské forenzní dny, 2005. XIII. Ostravské forenzní dny, 2005.
Dvořáček, I. Nová antidepresiva u letálních intoxikací. Bratislava: 45.Májová súdnolekárská konferencia s medzinárodnou účasťou, 2005. 45.Májová súdnolekárská konferencia s medzinárodnou účasťou, 2005.
Dvořáček, I. Postup lékaře při prohlídce těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení a následnou součinnost s orgány PČR. Urgetní medicína. 2005, s. 10-23.
Dvořáček, I. Postup lékaře při prohlídce těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení a následnou součinnost s orgány PČR. Patologie a soudní lékařství. 2005, s. 54-56.
Dvořáček, I. .: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů. Ostrava: Celostátní školení pracovníků bezpečnosti práce, 2004. Celostátní školení pracovníků bezpečnosti práce, 2004.
Dvořáček, I. Akta X. Praha: Mezinárodní konference Kriminalistika 2004 Policejní akademie , 2004. Mezinárodní konference Kriminalistika 2004 Policejní akademie , 2004.
Dvořáček, I. Oheň. Praha: Mezinárodní konference Kriminalistika 2004 Policejní akademie, 2004. Mezinárodní konference Kriminalistika 2004 Policejní akademie, 2004.
Dvořáček, I. Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnická zařízení. Ostrava : Večer Ústavu soudního lékařství v Ostravě , 2004. Večer Ústavu soudního lékařství v Ostravě , 2004.
Dokoupil, M. a Dvořáček, I. Pes (ne)přítel člověka. In: IV.Tatranské súdnolékárské dni. Štrbské Pleso. 2003.
Dvořáček, I. Případy na které se nezapomíná. In: 44. Májová soudně-lékařská konference. Bratislava. 2003.
Dvořáček, I. 50 na 50. Těrlicko: Odborný seminář pracovníků NTČ Policie ČR, 200. Odborný seminář pracovníků NTČ Policie ČR, 200.


AuthorTitleType of thesisYear
Švancerová MartinaInfluensing risk factors suicidesMaster's thesis 2011 
Blahuta LukᚨDying, Death and Ethanasia from Senioes´Point of ViewMaster's thesis 2010 
Poštulka PavelAnalysis of traffic accidents pedestrian in the Ostrava region before and after the introduction of safety featuresBachelor's thesis 2018 
Bílková SoňaThe issue of the Bereavement outside Medical Facilities from the point of view of Emergency Medical ServicesBachelor's thesis 2017 
Iliadisová MartaComparative study of comleted suicides based on archives of Department of forensic medicineBachelor's thesis 2017 
Robenek JanTraffic accidents caused by drivers under the influence of alcohol within the Ostrava region in past 5 yearsBachelor's thesis 2017 
Štěbra VratislavTraffic accidents caused by drivers under the influence of drugs on the territory of Opava in the period 2010-2015Bachelor's thesis 2017 
Výkrutová SoňaAnalysis of the traffic accidents of the minor cyclists on Frýdecko-MísteckoBachelor's thesis 2015 
Kotalová HelenaAlcoholism and drug addiction to toxic substances at people living without shelterBachelor's thesis 2014 
Metnar JakubThe recommended procedure of metropolitan police at the place of suspected deathBachelor's thesis 2014 
Buchbauer TomášTraffic accidents of cyclistsBachelor's thesis 2013 
Hrtús JakubSubjective perception of safety features efficiency among motorcyclists in Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2013 
Sendreiová KateřinaTraffic accidents at railway crossingsBachelor's thesis 2013 
Skácelík Martin The recommended procedure of paramedic's at the place of suspected deathBachelor's thesis 2013 
Stolařík JanDrugs and seniors in OstravaBachelor's thesis 2013 
Pokorný LubomírTraffic accidents caused by drivers under the influence of alcohol in the city of Ostrava in the period 2000 - 2010.Bachelor's thesis 2012 
Pýchová AnnaTraffic accidents of motorcyclistsBachelor's thesis 2012 
Drobná IrenaDrugs and traffic accidentsBachelor's thesis 2011 
Hawlik OndřejThe Issue of Rescuing Casualties of Rail AccidentsBachelor's thesis 2011 
Hrachový RadekAnalysis of traffic accidents pedestrian type tram set in the city of Ostrava in the period 2006-2010.Bachelor's thesis 2011 
Matoušek RichardThe suicide in an unusual way by using of a motor vehicle.Bachelor's thesis 2011 
Šín MartinRescue and freeing of the people from crashed vehiclesBachelor's thesis 2011 
Adamczyková NikolaIdentification of deceased personsBachelor's thesis 2010 
Čoček VladimírThe operating procedure of essential bodies of the Integrated Rescue System at the place of suspected death from the point of view of criminal technician.Bachelor's thesis 2010 
Schneiderová PetraSuicidal mechanisms in Moravian and Silesian districtBachelor's thesis 2010 
Vyvialová IvonaLast message before suicidiuBachelor's thesis 2010 
Švancerová MartinaThe suicides and risk groups of the population of the region of Moravia-Silesia.Bachelor's thesis 2009 
Blahová KateřinaThe law in field of health emergency servicesBachelor's thesis 2007 


Didactic methods innovation and distance learning support in accredited study courses of Social pathology and field danger situations logistics
Main solverMUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Period6/2009 - 5/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
social hub